« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Ves - deska16.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Ves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska16.pdf
Statutární město Ostrava rada města DOd ate k
<br> L::atutární město Ostrava *.Jřad městského obvodu Nová Ves
<br> „__ Ejn „;
<br> k návrhu programu 21.zasedání ÉÍŽŠŽŽYČP 3
<br> *'"QUBÉŽNÉ ZVEŘEJNÉNA NA INTERNETU <,>
<br>.<.>.<.>.<.> —_.mm—w-q
<br> zastupitelstva města konaného dne 3.března 2021
<br> SEZNAM MATERIÁLÚ:
<br> Předkladatel Ing.Tomáš Macural MBA,primátor:
<br> 39.Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 800.000 Kč na zajištění a organizaci výstavy "Steven Holl & Ostrava: Making Architecture" Galerii výtvarného umění v Ostravě,po <.>
<br> 40.Informace o přípravě na vybudování a provoz velkokapacitního očkovacího místa v Ostravě
<br> 41.Informace o vyřízení dotazů členů zastupitelstva města Mgr.Václava Kubína a Vladimíra Poláka,vznesených na 20.zasedání zastupitelstva města dne 27.1.2021
<br> 42.Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.21/2019 o místním poplatku z pobytu,ve znění obecně závazné vyhlášky č.6/2020
<br> 43.Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu
<br> 44.Vyřízení podnětu Smaltovny Mišík Hodonín s.r.o <.>
<br> primátora:
<br> 45.Návrh na uzavření Dodatku č.1ke smlouvě o koupi pozemků,návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o převodu práva zpětné koupě,návrh na uzavření Dodatku č.1ke smlouvě o koupi pozemků s dohodou o předkup.právu a zákaz.zcizení a zatížení,návrh na zrušení bodu 3) usnesení č.1002/ZM1822/ 16 ze dne 16.9.2020 a návrh na uzavření smlouvy o částečném postoupení smlouvy V SPZ Ostrava - Mošnov
<br> OSTRAVA
<br> Statutární město Ostrava rada města DOdate k
<br> Předkladatelé Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,grimát_or,Mgr_.Zuzana Baigarová,náměstkyně primátora a Mgr.XXXXX XXXXXXX.náměstek primátora:
<br> XX.Návrh na uzavření smluv v zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Blok Nové Lauby",návrh na uzavření Dohody a návrh na přijetí závazků
<br> Předkladatel Mgr.Radim B_abinec.náměstek_grimátora:
<br> 47.Návrh přijmout darem části nemovitých věcí V k.ú.Po...

Načteno

edesky.cz/d/4481988

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Nová Ves
23. 02. 2021
18. 02. 2021
18. 02. 2021
17. 02. 2021
15. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Ves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz