« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Dodatek k návrhu programu 21. zasedání ZM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dodatek k návrhu programu 21. zasedání ZM
Statutární město Ostrava rada města 1/3 Dodatek DODATEK k návrhu programu 21.zasedání zastupitelstva města konaného dne 3.března 2021 SEZNAM MATERIÁLŮ: Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor: XX.Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 800.000 Kč na zajištění a organizaci výstavy "Steven Holl & Ostrava: Making Architecture" Galerii výtvarného umění v Ostravě,p.o.40.Informace o přípravě na vybudování a provoz velkokapacitního očkovacího místa v Ostravě 41.Informace o vyřízení dotazů členů zastupitelstva města Mgr.Václava Kubína a Vladimíra Poláka,vznesených na 20.zasedání zastupitelstva města dne 27.1.2021 42.Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.21/2019 o místním poplatku z pobytu,ve znění obecně závazné vyhlášky č.6/2020 43.Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu 44.Vyřízení podnětu Smaltovny Mišík Hodonín s.r.o.Předkladatelé Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor a Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora: XX.Návrh na uzavření Dodatku č.1ke smlouvě o koupi pozemků,návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o převodu práva zpětné koupě,návrh na uzavření Dodatku č.1ke smlouvě o koupi pozemků s dohodou o předkup.právu a zákaz.zcizení a zatížení,návrh na zrušení bodu 3) usnesení č.1002/ZM1822/16 ze dne 16.9.2020 a návrh na uzavření smlouvy o částečném postoupení smlouvy v SPZ Ostrava - Mošnov Statutární město Ostrava rada města 2/3 Dodatek Předkladatelé Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor,Mgr.Zuzana Bajgarová,náměstkyně primátora a Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora: XX.Návrh na uzavření smluv v zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Blok Nové Lauby",návrh na uzavření Dohody a návrh na přijetí závazků Předkladatel Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora: XX.Návrh přijmout darem části nemovitých věci v k.ú.Polanka nad Odrou,obec Ostrava 48.Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu nemovité věci,návrh zrušit a vypořádat spoluvlastnictví na nemovité věci,vše v k.ú.Koblov,obec Ostrava 49.Návrh...

Načteno

edesky.cz/d/4481980

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz