« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Pozvání na 21. zasedání ZM - 3.3.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvání na 21. zasedání ZM - 3.3.2021
Statutární město Ostrava primátor 1/4 Pozvánka POZVÁNÍ na 21.zasedání zastupitelstva města,které se uskuteční dne 3.března 2021 v 9.00 hodin v zasedací síni č.306 Radnice města Ostravy ČASOVÝ ROZVRH: 9.00 hod.- zahájení - Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor - schválení programu zasedání - volba ověřovatelů zápisu z 21.zasedání ZM - informace o ověření zápisu z 20.zasedání ZM - projednávání jednotlivých bodů 11.00 - 11.30 hod.- přestávka 11.30 - 12.00 hod.- dotazy,připomínky a podněty občanů města - projednávání jednotlivých bodů 13.30 - 14.00 hod.- přestávka - projednávání jednotlivých bodů Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele.SEZNAM MATERIÁLŮ: 1.Informace o činnosti orgánů města 2.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor: X.Dodatek č.X k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 4.Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů XXXX v Ostravě & Dnů vzdušných sil XXXX X.Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová,Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov,Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za II.pololetí roku 2020 Statutární město Ostrava primátor 2/4 Pozvánka 6.Projednání návrhu uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava,a.s.7.Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy,kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č.2/2009,o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství,ve znění pozdějších změn a doplňků 8.Schválení Změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě Předklada...

Načteno

edesky.cz/d/4481979

Meta

Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz