« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - 90.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

90.pdf
Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
rada městského obvodu
<br> Usnesení
<br>
<br> 1/44
<br>
<br>
Č.j.: MOaP/013810/21
<br> Usnesení
43.schůze rady městského obvodu
konané dne 15.02.2021
<br> čís.2676/RMOb1822/43/21–2729/RMOb1822/43/21
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
______________________________
<br> Ing.Zuzana Ožanová v.r <.>
<br> starostka
<br>
<br>
______________________________
<br> Ing.XXXXX XXXXXX v.r <.>
<br> X.místostarosta
<br>
<br>
<br>
<br> Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
rada městského obvodu
<br> Usnesení
<br>
<br> 2/44
<br> Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel:
<br> Číslo usnesení Materiál Název
<br> 2676/RMOb1822/43/21 01/VED/01 Návrh na určení platu ředitelky PO
<br> 2677/RMOb1822/43/21 02/OFR/01 Návrh na rozpočtové opatření č.1/2021 rozpočtu
<br> městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
<br> na rok 2021
<br> 2678/RMOb1822/43/21 02/OFR/02 Návrh organizačního zabezpečení projednávání
<br> výsledků hospodaření příspěvkových organizací
<br> za rok 2020
<br> 2679/RMOb1822/43/21 02/OFR/03 Návrh odpisového plánu dlouhodobého majetku
<br> městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
<br> na rok 2021
<br> 2680/RMOb1822/43/21 02/OFR/04 Návrh na uzavření Smlouvy o běžném účtu
<br> s Československou obchodní bankou,a.s <.>
<br> 2681/RMOb1822/43/21 02/OFR/05 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek
<br> 2682/RMOb1822/43/21 02/OFR/06 Úprava plánu následných veřejnosprávních kontrol
<br> hospodaření pro rok 2021
<br> 2683/RMOb1822/43/21 03/OIMH/01 Přehled dokončených akcí v roce 2020
<br> zajišťovaných odborem investic a místního
<br> hospodářství
<br> 2684/RMOb1822/43/21 03/OIMH/02 Souhlas s prodejem dlouhodobého hmotného
<br> majetku příspěvkové organizace Technické služby
<br> Moravská Ostrava a Přívoz,za cenu v místě a čase
<br> obvyklou,minimálně za cenu stanovenou
<br> znaleckým posudkem - Návrh na vyřazení a prodej
<br> dlouhodobého hmotného majetku -
<br> VW Transportér - ...

Načteno

edesky.cz/d/4481976

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Územní plánování   Veřejná zakázka   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
24. 02. 2021
24. 02. 2021
23. 02. 2021
23. 02. 2021
23. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz