« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Martinov - UD14_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Martinov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD14_2021.pdf
Statutární město Ostrava rada města DOd ate k
<br> DODATEK
<br> k návrhu programu 21.zasedání
<br> zastupitelstva města konaného dne 3.března 2021
<br> SEZNAM MATERIÁLU:
<br> Předkladatel Im,XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> XX <.>
<br> 40 <.>
<br> 41 <.>
<br> 42 <.>
<br> 43 <.>
<br> 44 <.>
<br> Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 800.000 Kč na zajištění a organizaci výstavy "Steven Holl & Ostrava: Making Architecture" Galerii výtvarného umění v Ostravě,p.o <.>
<br> Informace o přípravě na vybudování a provoz velkokapacitního očkovacího místa v Ostravě
<br> Informace o vyřízení dotazů členů zastupitelstva města Mgr.Václava Kubína a Vladimíra Poláka,vznesených na 20.zasedání zastupitelstva města dne 27.1.2021
<br> Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.21/2019 o místním poplatku z pobytu,ve znění obecně závazné vyhlášky č.6/2020
<br> Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu
<br> Vyřízení podnětu Smaltovny Mišík Hodonín s.r.o <.>
<br> Předkladatelé Ing.XXXXX XXXXXX.MBA,primátor a Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora:
<br> XX <.>
<br> X/X
<br> Návrh na uzavření Dodatku č.Ike smlouvě o koupi pozemků,návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o převodu práva zpětné koupě,návrh na uzavření Dodatku č.1ke smlouvě o koupi pozemků s dohodou o předkup.právu a zákaz.zcizení a zatížení,návrh na zrušení bodu 3) usnesení č.1002/ZM1822/16 ze dne 16.9.2020 a návrh na uzavření smlouvy o částečném postoupení smlouvy v SPZ Ostrava - Mošnov
<br> OSTRAVAH!
<br> Statutární město Ostrava rada města D Od ate k
<br> Předkladatelé Ing.XXXXX XXXXXX.MBA,primátor.Mqr.Zuzana Baiqarová.náměstkyně primátora a Mgr.Rgim Babinec.ná_městek primátora:
<br> 46.Návrh na uzavření smluv v zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Blok Nové Lauby",návrh na uzavření Dohody a návrh na přijetí závazků
<br> Předkladatel Mqr.XXXXX XXXXXXX.náměstek primátora:
<br> XX.Návrh přijmout darem části nemovitých věci v k.ú.Polanka ...

Načteno

edesky.cz/d/4481971

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Martinov
25. 02. 2021
19. 02. 2021
18. 02. 2021
15. 02. 2021
08. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Martinov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz