« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - Brno-jih - výběrové řízení, referent stavebního úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Brno-jih - výběrové řízení, referent stavebního úřadu
Statutární město Brno – Úřad městské části Brno-jih
Mariánské náměstí 13,617 00 Brno
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
Tajemník Úřadu městské části Brno-jih
Vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice
<br> „Referent/referentka stavebního úřadu“
<br>
Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s §7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX
č.XXX/XXXX Sb.)
<br>
Místo výkonu práce: Úřad městské části Brno-jih,Mariánské nám.13,617 00 Brno
<br> Platové podmínky: řídí se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,v platném znění <,>
a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě,v platném znění,platová třída 10 <.>
<br> Pracovní náplň:
Zajištění odborné agendy správních činností na úseku územního plánování a stavebního řádu
(vedení stavebního a územního řízení,vydávání stavebních povolení,vedení sankčních řízení
apod.)
<br> Požadavky:
VŠ vzdělání v oboru stavebnictví,právo
* znalost obecně závazných předpisů souvisejících s vykonávanou činností,zejména zákona
č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon a zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,oba v platném znění
<br> * dobrá znalost práce na PC (Word,Excel,Internet)
* schopnost analyticky a koncepčně myslet
* praxe ve veřejné správě,zejména na úseku stavebního řádu,vítána
* dobré komunikační a rozhodovací schopnosti
* samostatnost,flexibilita,ochota dále se vzdělávat
* občanská a morální bezúhonnost
* řidičské oprávnění skupiny „B“
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru
* státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
* dosažení věku 18 let
* způsobilost k právním úkonům
* bezúhonnost (za bezúhonnou se pro účely zákona č.312/2002 Sb.nepovažuje fyzická osoba <,>
<br> která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně,nebo pro trestný čin
spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se podle...

Načteno

edesky.cz/d/4481959

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz