« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy -stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Böhmova 13

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy -stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Böhmova 13
Co2
Magistrát města Brna B R N I o
Odbor dopravy I
<br> ‘lO‘3
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0496736/2020 \/YŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX TELJE-MAIL: 542 174 131/hedIova.jaroslavabrnocz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle XXX a následně části šesté zákona
<br> Č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti
<br> o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policií CR,KRP JMK SPOl
<br> Brno viz č.j.: KRPB-217137-1/CJ-2020-O600Dl,ze dne 04.12.2020 podle 77 odst.I písm.c) zákona
<br> o silničním provozu
<br> stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ul.Böhmova 13
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (lP 12) vč.dodatkové tabulky (E 13)
<br> s uvedením registrační značky vozidla 7B5 9649 ‚ a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště
<br> pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V I Of) <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace <.>
<br> Odůvodnění
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ulice Böhmova 13
<br> na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení vyhrazeného
<br> parkovánĺ pro osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou <.>
<br> Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podle 172 odst.4 a 5 správního řádu nebyly
<br> Magistrátu města Brna,Odboru dopravy,jako věcně a místně příslušnému správnímu...

Načteno

edesky.cz/d/4481950

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz