« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městská část Brno-jih Doručeno: 22.02.2021 MCBJlH/02045/2021
<br> <.>,„ listy.přílohy.2 Magistrat mesta Brna dwh: b007es7d2b7363 SP- ZN.: 5400/OD/MMB/0396347/2020/8 VYŘIZUJE: XXX XXXXXXXX XXXXXXX Bmo XX.XX.XXXX Č.J.: MMB/0089886/2021/ZAV TEL./E-MAIL: 542 174 755/zavadil.miroslav©brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — veřejně přístupné účelové komunikaci,ulice NN2107,Hněvkovského
<br> Úřad městské části města Brna Brno —,'ih „.Mariánské nám.13,617 00 Brno ' Vyvěšeno dne: 23 “02— ZUÚ (_)| Ě ? 2 2 -02- 2021 ; č.j.O 12 0 L! 5— D ŽLÍ Sejmuto dne: Úřad měs; ské čás ' mě Brna _ Příloha: brno - Maríěnskénámď 61“ 00 Brno Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 2 3 “ÚŽ- 2021
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB") jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a ozměnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),dne 18.09.2020,s doplněním dne 02.11.2020,obdržel od společnosti JNDS projekt,s.r.o <.>,IČO: 05734894,se sídlem Mlýnská 905/6,678 01 Blansko,podání pod názvem „ŽÁDOST O STANOVISKO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI K NÁVRHU STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ“ ve věci návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — veřejně přístupné účelové komunikaci,ulice NN2107,Hněvkovského,Brno,formou výkresu číslo přílohy 3 s názvem „SITUACE",pod názvem akce „Rekreační areál Hněvkovského,příjezdová komunikace kolem MŠ a skateparku Trvalá úprava místního provozu-vymezení parkovacích ploch k.ú.Komárov“,investor: „Městská část Brno-jih,Mariánské náměstí 13,617 00 Brno“,stupeň PD „DOKUMENTACE PRO STANOVENÍ DZ“,zakázka „11/JN/20",formát „5A4“,datum 08/2020,měřítko „1:500“,zpracovaný jmenovanou společností“ <.>
<br> MMB dne 09.11.2020 pod č.j.: MMB/04687...

Načteno

edesky.cz/d/4481942

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz