« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městská část Brno-jih Doručeno: 22.02.2021 MCBJlH/02044/2021
<br> listy.přílohyz2
<br> druh:
<br> MAGISTRÁT MESTA BRNA II III Illlllllllllllllllllll 601 67 BRNO,Kounicova 67 bc07es7d2b7e62 Odbor dopravy Č.j.: MMB/0076758/2021 Vyřizuje/linka Brno dne Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0076758/2021 Ing.Lang /542174217 22.2.2021 ' Úřad městské části,města Brna Brno -jih
<br> Mariánské nám.13,617 00 Brno
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA % 22 vozu 2021 „ č.j.Oý—O 7 L/ V Z_„
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY „m
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle 5 77 odst.1 písm.c) á š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-l8054-1/ČJ—2021—0600DI,ze dne 12.2.2021 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením & 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele:
<br> DoZBos s.r.o <.>,se sídlem XXXXXXX XXXXXX XX,XXX XX Boskovice,IČ: XXX XX XXX stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III.třídy Ořechovská a na místních komunikacích Vzdálená a Rozhraní podle dokumentace,kteráje nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu dostavby kanalizace na ul.Vzdálená a Rozhraní <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 1.3.— 17.12.2021.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního orgánu o zvláštním užívání,resp.uzavírce komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br> 'Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být vrozporu spříslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soul...

Načteno

edesky.cz/d/4481941

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz