« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 22.února 2021 č.j.: MZDR15757/2020-44/MlN/KAN
<br> lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> MZDRX01ELNH4
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle 35 80 odst.1 písm.g) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle 5 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVlD-19 způsobené novým koronavirem SARS— CoV—2 toto mimořádné opatření:
<br> 1 <.>
<br> Všem osobám se s účinností ode dne 25.února 2021 od 00:00 hod.do odvolání
<br> tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků
<br> dýchacích cest (nos,ústa),kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky
<br> (pro výrobek),včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem
<br> (např.FFP2/KN 95),zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující
<br> minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN
<br> 14683+AC,které brání šíření kapének,a to:
<br> a) ve všech vnitřních prostorech staveb,mimo bydliště nebo místo ubytování (např.hotelový pokoj) <,>
<br> b) na všech ostatních veřejně přístupných místech vzastavěném území obce,kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry,nejedná—Ii se výlučně 0 členy domácnosti <.>
<br> Ve výjimečných případech,kdyje nezbytné,aby žák nebo student při výuce viděl na ústa
<br> učitele,je možné,aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný
<br> štít,a to za podmínky,že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů <.>
<br> Všem osobám se s účinností ode dne 25.úno...

Načteno

edesky.cz/d/4481939

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz