« Najít podobné dokumenty

Město Hejnice - Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce bytu v ulici Nádražní čp.445

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hejnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídky
'— MĚSTSKÝ ÚŘAD Správa majetku města a bytového hospodářství HEJ NIC E
<br> $ <.>
<br> dfh T & Městský úřad Hejnice,Nádražní 521,463 62 * 482 322 211 * IČ: 00262803 www.mestohejnice.cz * E-mail: info(áJ-mestoheinicecz * XXX.schránka ID: Xrsbedk
<br> Vaše sp.zn./ čj <.>
<br> Naše sp.zn./ čj.MUHEJ _ 484/2021/Št Vyřizuje / kontakt Ing.XXXXX XXXXXXXX,XXX XXX XXX,XXX XXX XXX petra.stromova©mestohcjnicecz Hejnice 23.2.2021
<br> Zadavatel zakázky: Město Hejnice iČ: 00262803,se sídlem: ul.Nádražní 521,463 62 Hejnice zastoupený starostou Jaroslavem Demčákem
<br> Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v rámci řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
<br> Vážený dodavateli,vyzýváme Vás k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v rámci řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu:
<br> „Hejnice - Rekonstrukce bytu v ulici Nádražní čp.445,Hejnice “
<br> Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce bytové jednotky 0 dispozici 3 + KK ve 2.NP bytového domu v ulici Nádražní čp.445,Hejnice
<br> Vrámci plnění předmětu veřejné zakázky bude provedeno bourání a vyzdívka svislých konstrukcí,úpravy svislých povrchů,rekonstrukce podlahy a pokládka podlahových krytin,rekonstrukce soc.zařízení,elektroinstalace a vodoinstalace,nátěry,malby <.>
<br> Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky vymezen ve výkazu výměr,který tvoří přílohu zadávacích podmínek <.>
<br> Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky: 750.000,- Kč bez DPH <.>
<br> Doba plnění zakázky: Předpokládané uzavření smlouvy o realizaci zakázky: neprodleně po ukončení zadávacího řízení,předpoklad: 19.3.2021
<br> Požadované kompletni dokončení a předání: do 9 týdnů od podpisu smlouvy
<br> Místo plnění zakázky: Místem plnění veřejné zakázky je bytová jednotka ve 2.NP na adrese Nádražní 445,Hejnice <.>
<br> Podmínkou účasti v řízení na zakázku malého rozsahu je prokázání kvalifikace v rozsahu požadovaném zadavatelem <.>
<br> Předmět zakázky,podrobné požadavky na prokázání kvalifik...

Načteno

edesky.cz/d/4481842

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hejnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz