« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Štefánikova (zastávka MHD Hrnčířská)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ul._Stefanikova_-_uprava_zastavek_MHD_Hrncirska.pdf
IP4
<br> IP4
<br> DATUM
MIMO
<br> VOZIDLA
STAVBY
<br> DATUM B28
E13
E8c
<br> A22
E13
<br> POZOR
<br>
2021-02-23T08:38:23+0100
Ing.XXXXXX XXXX XXXXXdbXcbXXXXXbXXXXeXdcXXfffcXbXXfXXXXd
ZNAKOM_-_ul._Stefanikova_zastavky_MHD_Hrncirska_.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0082645/2021 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0082645/2021 Ing.Lang /542174217 22.2.2021
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-15738-1/ČJ-2021-0600DI-
<br> KOL,ze dne 11.2.2021 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místních komunikacích Štefánikova,Kabátníkova,Dřevařská,Hrnčířská a Rybníček podle
<br> dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu realizace úpravy zastávek MHD Hrnčířská na ul.Štefánikova <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 1.3.– 30.6.2021.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního orgánu o zvláštním užívání,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho platnost je omezena
<br> podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných...

Načteno

edesky.cz/d/4481586

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz