« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Sukova 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ul._Sukova_4_-_restauracni_zahradka_Pumelice.pdf
2021-02-23T09:44:00+0100
Ing.XXXXXX XXXX eXfcXXXXXXcXfdaadXeXXXXXXdXXXXXXXXXbXXXc
Pumelice_s.r.o._-_ul._Sukova_4.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0081280/2021 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0081280/2021 Ing.Lang /542174217 23.2.2021
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-31445-2/ČJ-2020-0600DI <,>
<br> ze dne 10.3.2020 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> Pumelice s.r.o <.>,se sídlem XXXXXXXXXX XXXXX XX,XXX XX Brno,IČ: XXX XX XXX
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br>
na místní pozemní komunikaci Sukova podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení <,>
<br>
z důvodu umístění restaurační zahrádky před objektem Sukova 4 <.>
<br> Dopravní značení „B28 – zákaz zastavení“ umístit na komunikaci min.7 dní před realizací akce <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 1.4.– 31.10.2021.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního orgánu o zvláštním užívání komunikace <.>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho platnost je omezena
<br> podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení,tj.nejdéle do 23.2.2022 <.>
<br>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
Povinností žadate...

Načteno

edesky.cz/d/4481585

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz