« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení DZ VPS Sosnová 21 - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0091296_21_Jundrov_Sosnova_21.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna |Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 |601 67 Brno|ID datové schránky: a7kbrrn |www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0354996/2020 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti
o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR,KŘP JMK SPDI
Brno podle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu č.j.: KRPB-162606-2/ČJ-2020-0600DI ze dne 18.11.2020 <,>
podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br>
stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ul.Sosnová 21
<br>
spočívající v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E 13)
s uvedením registračních značek vozidel 2BA 4490 NEBO 3SI 0644,a vodorovného dopravního
značení vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově
postiženou (V 10f) <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
užívání komunikace <.>
<br>
Odůvodnění
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ulice Sosnová 21na
základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení vyhrazeného
parkování pro osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou <.>
<br> Připomínky a námitky k návrhu op...
Sosnova_21_tisk.pdf
UL.SOSNOVÁ 21 - MK
<br> Pozn.: DZ bude realizováno podle TP65 a TP133.BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí 0 povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání
<br> na dobu jednoho roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu
<br> s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny <.>
<br> 6.10.2020 Souhlasíme se ZUK
<br> \/10f
<br> fíN—STÁ [ŽO—VTÚ
<br> LEGENDA:
<br> ©“
<br> Á,-Jí_
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> Il.H Brněnské komunikace Ik
<br> Brněnské komunikace a.:
<br> /
<br> 7/13
<br> 539 00 Brno.IČ: 507 33 098 ) DIČ: CZ 607 33 098
<br> B 1 / __V__1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ Instalovat * ' lnsla'OV ' Bi B 1 _V_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ <.>,“ Odstranit ' Odstranit VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL.<.> v,„,<,> E ! Brnenske ING.A."AVLICEK MGR.P.ANDRESOVA MGR.P.ANDRESOVA ING,/yl.PERNICA Ik komunikace „[ _-„ W ] W ] / „Ki,—% ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ OBJEDIGATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DATUM ŘÍJEN 2020 NÁZEV AKCE: FORMÁT A4 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STUPEN ' MĚŘÍTKO 1:500 u LICE SOSNOVA 2 1 - M K (:.qu „1.3-2020 NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKRESU VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ,„ 01_2 PRO ZDRAVOTNE POSTIZENEHO OBCANA

Načteno

edesky.cz/d/4481584

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz