« Najít podobné dokumenty

Obec Hrčava - SOJ Rozpočtové opatření č.1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrčava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení_SOJ_RO1_2021.pdf
SSDDRRUUŽŽEENNÍÍ OOBBCCÍÍ JJAABBLLUUNNKKOOVVSSKKAA
<br>
<br>
<br> Oznámení o zveřejnění
<br> Rozpočtového opatření č.1/2021
<br> Sdružení obcí Jablunkovska
<br>
<br> V souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,oznamujeme,že dokument
<br> ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1/2021
<br> DSO SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA
<br> je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách sdružení www.jablunkovsko.cz v sekci
<br> Sdružení - úřední deska <.>
<br> V listinné podobě je tento dokument k nahlédnutí v kanceláři Sdružení obcí Jablunkovska,Návsí
<br> 1089,739 92 Návsí <.>
<br> Rozpočtové opatření č.1/2021 bylo schváleno sněmem starostů SOJ dne 29.1.2021 a zveřejněno na
<br> ÚD SOJ dne 19.2.2021 <.>
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> předsedkyně Sdružení

Načteno

edesky.cz/d/4479648


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrčava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz