« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Nařízení Státní veterinární správy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení Státní veterinární správy
str.1 z 2
<br> Č.j.SVS/2021/024679-C
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro
Jihočeský kraj“) podle § 49 odst.1 písm.c) a § 54 odst.2 písm.a) a odst.3 a § 76 odst.3 zákona
č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl.vyhlášky č.36/2007 Sb <.>,o opatřeních pro tlumení
aviární influenzy a o změně vyhlášky č.299/2003 Sb <.>,o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz
a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)
<br> ukončuje
<br> ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu v souvislosti s výskytem
nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú.626406 - Dlouhá Lhota u Tábora
(okres Tábor) v Jihočeském kraji vyhlášená nařízením Státní veterinární správy č.j.SVS/2021/012180-C
ze dne 23.01.2021 a nařízením Státní veterinární správy č.j.SVS/2021/021876-C ze dne 15.02.2021
<br> a zrušuje
<br> 1.Nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/2021/012180-C ze dne 23.01.2021 <,>
2.Nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/2021/021876-C ze dne 15.02.2021 <.>
<br> Čl.1
<br> Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření
<br>
<br> Dne 23.1.2021 bylo provedeno v infikovaném hospodářství vysoce patogenní aviární influenzou
v k.ú.Dolní Lhota předběžné čištění a dezinfekce v souladu s § 46 vyhlášky.V souladu s § 27 odst.1 a
2 se po 21 dnech od provedení dezinfekce infikovaného hospodářství,tedy ke dni 13.02.2021,zrušila
opatření přijatá v pásmu ochranném a v bývalém ochranném pásmu se uplatňovala opatření v rozsahu
určeném pro pásmo dozoru.Z tohoto důvodu došlo k úpravě vymezení ochranného pásma a pásma
dozoru definovaného v nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/2021/021876-C ze dne 15.02.2021 <.>
<br> V souladu s § 29 vyhlášky se po uplynutí 30 dnů po provedení předběžného vyčištění a de...

Načteno

edesky.cz/d/4479219

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz