« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Usnesení zastupitelstva 10. 12. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0625_0001.pdf (56.02 kB)
6.Usnesení zastupitelstva obce Dolní Pohled,č.5/2020 ze dne 10.12.2020
<br> 6.1 <.>
<br> 6.3 <.>
<br> 6.4 <.>
<br> 6.5 <.>
<br> 6.6 <.>
<br> 6.7 <.>
<br> 6.8 <.>
<br> 6.9 <.>
<br> Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2021 jako vyrovnaný.Příjmy činí 1 557 000,-Kč Výdaje 1 557 000,-Kč
<br> Bere na vědomí rozpočet mikroregionu „Posázavský kruh“ na rok 2021,který činí na straně příjmů i výdajů 75 000,-Kč
<br> Schvaluje úpravu rozpočtu obce č.5 za rok 2020 <.>
<br> Nárůst příjmů činí 66 626,-Kč Nárůst výdajů činí 74 726,-Kč Financování 8 200,-Kč
<br> Bere na vědomí rozpočtový výhled mikroregionu na období 2022 až 2024
<br> Bere na vědomí informace o zpracování kůrovcového dřeva v obecních lesích.Toto je již vytěženo a prodáno <.>
<br> Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí 5 ČEZ Distribuce a.s.o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.: IV-12- 6027102/VB01 Dolní Pohled“,PPČ 409/9 — svon NN,KNN <.>
<br> Schvaluje cenovou přílohu č.12 ke smlouvě o dílo č.Č.S0301 10018 na odvoz odpadů z obce firmou FCCHP Uhlířské Janovice na r.2021 <.>
<br> Schvaluje smlouvu na dopravní obslužnost autobusu s firmou Arriva Východní Čechy a.s.Cena je stejná jako v loňském roce <.>
<br> Schvaluje maximální množství stavební suti a výkopové zeminy uložené do sběrného dvora na 200 kg na poplatníka a XXX,které uhradí obec.Množství nad tento limit si hradí občan <.>
<br> 6.10.Schvaluje návrh na zvýšení provozní zálohy z důvodu nejisté otevírací doby v bance a vysokých poplatků <.>
<br> Schváleno: 6 pro,0 proti,0 se zdržel
<br> Ověřovatelé zápisu:
<br> XXXX XXXXXXX.<.>.<.>.<.>.;' auf-řiť.<.>.<.>.<.>.<.> /./'č/.<.> -'„_' _.- — v „ „im/Á; Vaclav Petrasek Stefan Supolíl(.„-»./-.-;f:'.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.starosta OBEC DOLNÍ POHLEĚ
<br> Dolní Pohled' 11 285 22 Zruč nad Sázavou

Načteno

edesky.cz/d/4478216


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz