« Najít podobné dokumenty

Obec Třeštice - Nařízení Státní veterinární správy ze dne 19.2.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Scitaci_list_pro_drobnochovy_12.11.2020.docx
Příloha č.7c 2 (celkem 4)
<br> SČÍTACÍ LIST - DRŮBEŽE A JINÝCH PTÁKŮ V DROBNOCHOVU
<br> Pracovník provádějící sčítání:
Datum:
Číslo protokolu:
<br> Obec:
*Část obce:
KÚ:
<br> *Je v ochranném pásmu *Je v pásmu dozoru
<br> Okres:
Kraj:
<br> Majitel (jméno a příjmení):
číslo OP:
<br> Číslo hospodářství z ústřední evidence zvířat (pokud je přiděleno): CZ
<br> *Produkty určeny pouze pro vlastní spotřebu *Produkty určeny i pro prodej
<br> Adresa majitele (ulice,č.p <.>,PSČ):
Telefon:
<br>
* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE
<br> Druh
Počty
ptáků
(ks)
° Cena
za kus
(Kč)
Cena
celkem
(Kč)
Počty
zlikvid <.>
vajec (ks)
° Cena
za kus
(Kč)
Cena
celkem
(Kč)
<br> Kur domácí - nosnice 1)
<br> 120,-
<br>
2,50
<br>
Kur domácí - kuřice 6- 20 týdnů 2)
<br> 100,-
<br>
<br>
<br> Kur domácí - kuřice do 6 týdnů 3)
<br> 50,-
<br>
<br>
<br> Kur domácí - výkrm
<br> 50,-
<br>
<br>
<br> Kur domácí - kohouti RCH 4)
<br> 320,-
<br>
<br>
<br> Kur domácí - slepice RCH 4)
<br> 250,-
<br>
10,-
<br>
Kur domácí - odchov pro RCH 4)
<br> 170,-
<br>
<br>
<br> Kachny - odchov pro RCH 4) + výkrm
<br> 300,-
<br>
<br>
<br> Kachny - RCH 4)
<br> 500,-
<br>
20,-
<br>
Husy - odchov pro RCH 4) + výkrm
<br> 600,-
<br>
<br>
<br> Husy - RCH 4)
<br> 1200,-
<br>
50,-
<br>
Krůty - odchov pro RCH 4) + výkrm
<br> 700,-
<br>
<br>
<br> Krůty - RCH 4)
<br> 1100,-
<br>
50,-
<br>
Perličky
<br> 350,-
<br>
10,-
<br>
Bažanti
<br> 250,-
<br>
10,-
<br>
Pštrosi - chovné kusy-14 měsíců a výše 5)
<br> 14 000,-
<br>
400,-
<br>
Pštrosi - na výkrm - 6 měsíců a výše 6)
<br> 8 000,-
<br>
<br>
<br> Pštrosi - na výkrm do 6 měsíců 6)
<br> 4 000,-
<br>
<br>
<br> Holubi - odchov + výkrm
<br> 200,-
<br>
<br>
<br> Holubi označení kroužkem 7)
<br> 300,-
<br>
10,-
<br>
Dravci
<br>
<br>
<br>
<br> Exoti
<br>
<br>
<br>
<br> Celkem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
--------------------------------- --------------------------
Podpis pracovníka provádějícího sčítání Podpis majitele
<br> ° orientační ocenění ceny dle MZe pro účely stanovení odhadu nákladů na úhradu ztrát dr...
Priloha_2-mapa_.docx
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina Rantířovská 94/22,Jihlava,586 01 T: +420 567 570 240 Elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvsj@svscr.cz ID datové schránky: 2tg8b9c Bankovní spojení: ČNB 33127681/0710 IČ: 00018562 2 Příloha č.2 k nařízení SVS č.j.SVS/2021/024606-J Mapa – ochranné pásmo a pásmo dozoru k ohnisku Horní Cerekev v Kraji Vysočina mmm.<.> EEI an El Omvanne Daimka) Bah a Pismdommuokm) WEE <.>,Duhmmn Q 0mm K‘ vumymm 5mm pug“ Utéchnwéky mum“ 2mm 5 '31 \manuv 5mm V,as am In: “5"“ 1mm Ea Dubnvlce,mafi‘A/uW-u WW W.“ W.“ Kama",V Vyskyma’ Vim Nova Celzkzv Kgmsac pad m Mm“ Duéauv anliuv I R ‘ Ve‘ky Belanuv th‘ava I udmafi Navy Rychlmv m Lu Cemuwce ’04,can: J- v,Kosk‘w mm m r umvm I SINCE Ruhuzna’ sznv ksv m C! m 8' Horm’cerekev udm‘cg m,mm,f Kamenme Dasha 5"” ‘V Enmce M 42% mamummmemm 5m; 4y ’ b P \ ' Horm’ves "6 mg n or 025‘
Narizeni_Statni_veterinarni_spravy-_vysoce_patogenni_aviarni_influenza-Horni_Cerekev.pdf
Rozhodnutí str.1 z 6
<br> Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Kraj Vysočina
Rantířovská 22,586 05 Jihlava
<br> Č.j.SVS/2021/024606-J
<br> N A Ř Í Z E N Í S T Á T N Í V E T E R I N Á R N Í S P R Á V Y
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako správní orgán
příslušný podle § 49 odst.1 písm.c) a § 54 odst.2 písm.a) a odst.3 zákona č.166/1999 Sb <.>,o
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „veterinární zákon“) a v souladu s
§ 14 a násl.vyhlášky č.36/2007 Sb <.>,o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky
č.299/2003 Sb <.>,o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat
na člověka,nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření
<br>
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Kraji Vysočina:
<br>
<br>
Čl.1
<br>
Vymezení ohniska
<br> Ohniskem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy (H5) KVSJ vyhlásila hospodářství
v Horní Cerekvi,v k.ú.642681 Horní Cerekev,GPS 49°19´29.934“N,15°19´46.842“ E <.>
<br>
<br>
Čl.2
<br> Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
<br>
1.Ochranným pásmem se stanovují následující katastrální území:
<br> 603431 Bezděčín na Moravě,620521 Černov,642681 Horní Cerekev,648981 Hříběcí,653942
<br> Chrástov u Horní Cerekve,766682 Těšenov,764531 Švábov <.>
<br>
<br> 2.Pásmem dozoru se stanovují následující katastrální území:
<br>
<br> 601144 Batelov,687693 Lovětín u Třešti,737291 Rácov,705675 Nová Ves u Třešti,601586 Bělá u
<br> Horní Cerekve,617423 Hutě,618691 Ctiboř u Častrova,619388 Čelistná,626996 Dobrá Voda u
<br> Pelhřimova,627011 Rohovka,628875 Dolní Cerekev,752801 Spělov,640697 Hojkov,771741
<br> Turovka,642827 Horní Dubenky,644552 Horní Ves,659924 Jihlávka,662267 Kaliště u Horních
<br> Dubenek,693774 Mezná u Pelhřimova,693782 Vratišov u Mezné,694894 Milíčov u Jihlavy,704954
<br> Nová Buková,618985 Čejkov,707881 Nový Rychnov,745430 Řeženčice,746215 Sázava pod
<br> Křeme...

Načteno

edesky.cz/d/4478009


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz