« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Výroční zpráva za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2020
Čj: OUROK/88/2021
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje,předkládá obec Rokytá tuto „Výroční zprávu za rok 2020“ <.>
a)
počet písemně podaných žádostí o informace
0
<br> b)
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
0
<br> c)
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
0
<br> d)
opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
0
<br> e)
přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení:
0
<br> f)
poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
0
<br> g)
počet stížností podaných dle § 16a zákona,včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
0
<br> h)
další informace vztahující se k uplatňování zákona:
0
<br>
Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu,a to do výše,která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými <.>
<br> Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0,- Kč
<br> V Horní Rokytě  dne 18.2.2021 …………………
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
starosta

Načteno

edesky.cz/d/4477387

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz