« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - Očkování vakcínou proti covid-19 (5 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rezervační systém.pdf [0,72 MB]
Očkování vČeské republice probíhá od 27.prosince 2020.Vprvní fázi byli očkovaní zdravotníci,zaměstnanci a klienti domovů pro seniory.Od 15.ledna 2021 se mohou k očkování hlásit obyvatelé České republiky,kteří jsou starší 80 let.Od 26.ledna 2021 se mohou přihlašovat zdravotničtí pracovníci,kteří doposud nebyli očkovaní.Registrace občanů pod 80 let proběhne následně <.>
<br> Přihlášení k očkování probíhá ve dvou krocích <.>
<br> OČKOVÁNÍ
<br> CENTRÁLNÍ REZERVAČNÍ SYSTÉM
<br> Centrální rezervační systém slouží k objednání termínu očkování na Vámi vybraném očkovacím místě,Naleznete rej na:
<br> & crs.uzís.cz
<br> Vzhledem k omezeným dávkám očkmracích látek do CR bude očkování probíhat postupne.kdy přednost budou mít vybrané skupiny osobí Tato přednost ye stanovená na zaklade věku.povoláni či zdravotního salvu Objednani k očkování bude v centrálním rezervačním systemu postupně zpřístupňováno jednotlivým skupinám v závislosti na dostupnosti očkovacích látek <.>
<br> Objednání k očkováni se skládá ze dvou kroku
<br> 0 REGISTRACE = 1.krok k Vašemu očkování
<br> ve webovém prohlizeci zadejte adresu.crluximcx
<br>.Registrace slouži % vytvoření databáze osob které v danou chvili aplňup podminky pro očkováni K provedeni registrace 51 nachvslejte mobilní telefon & kartičku pogršténce Registrace spočívá ve vyplnění online registračního lorrnulaře a vyberu očkovacího místa
<br> | Po vyplnění a uložení registračního formuláře se Vam zobraz: ukončovací stranka mlormujici o potvrzeni registrace
<br>.Po úspěšné regrslracn budete zařazeni do tzv fronty
<br> 0 REZERVACE = 2.krok k Vašemu očkováni
<br> | Rezervace slouží k ohlednaní se k OČkDVánI na konkrétní datum a čas na Vámi vybraném očkovacim místě Lze ji provést pouze po uspesne registracr.Jakmrle bude na Vámi vybraném očkavacim miste volny termin k očkováni,obdržíte SMS zprávu 5 PIN 2 kodem,který budete potřebovat pro provedení rezervace - Volné termíny k očkování vychází z dodavek vakcín na dané očkovací místo a : kapacrty očk...
proč se očkovat.pdf [0,19 MB]
Proč se očkovat?
<br> Vakcíny proti covid-19 jsou léčiva,která brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV—Z tím,že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru.Covid-l9 může způsobit závažné onemocnění s možnými doposud neznámými dlouhodobými následky nebo i úmrtí u osobjakěhokoliv věku,včetně jinak zdravých lidí <.>
<br> Vakcinace je nejefektivnější způsob,jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě.Zavedení vakcinace pomohlo už v minulosti ke snížení či dokonce vymýcení řady nemocí (např.pravě neštovice,dětská obma,záškrt).Každý,kdo se naočkuje,pomáhá ochránit ty,kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou <.>
<br> Očkování je dobrovolné a je plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění <.>
<br> Neschopenka kvůli covid-19 znamená pro běžnou domácnost velké finanční ztráty.V případě komplikací tohoto onemocnění je samozřejmě nutná hospitalizace v nemocnici,po které obvykle následuje rekonvalescence.Tomu Všemu zabrání vakcína <.>
otázky a odpovědi.pdf [0,75 MB]
Otázky a odpovědi
<br> Kdy bude vakcína proti covid-l9 dostupná?
<br> Dne 21.12.2020 doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) udělit vakcíně vyvinuté firmami BioNTech a Pfizer podmínečnou registraci.Evropská komise vzápětí tuto registraci schválila <.>
<br> Dne 6.1.2021 vydala Evropská komise rozhodnutí,kterým se uděluje podmínečná registrace vakcíně firmy Moderna.Jde tak o druhou vakcínu,která bude moci být používána v Evropské unii <.>
<br> Dne 29.1.2021 doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
<br> k registraci vakcínu společnosti AstraZeneca.Evropská komise vakcínu podmínečně registrovala <.>
<br> Více o registraci vakcíny Comirnaty najdete & a také & <.>
<br> Další podrobnosti k vakcíně firmy Moderna jsou k dispozici z_dg <.>
<br> Více o registraci vakcíny společnosti AstraZeneca se dozvíte na stránkách Státního
<br> ústavu pro kontrolu léčiv <.>
<br> C0 víme o XXX,jak fungují tyto vakcíny?
<br> Vakcíny firem BioNTech a Pfizer a Moderna patří mezi mRNA vakcíny.Technologie mRNA je nová,ale ne neznámá: vědci se jejímu vývoji věnují posledních 30 let.Tato technologie bylajiž využita k přípravě vakcín nejen proti virům (např.viru chřipky,viru Zika,viru vztekliny a cytomegaloviru),ale i proti některým typům zhoubných nádorů <.>
<br> Jak tyto vakcíny fungují se dozvíte v článku,který připravil tým Národního zdravotnického informačního portálu <.>
<br> Zajímá vás více informací o jednotlivých vakcínách?
<br> Doporučujeme navštívit stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv.Najdete zde shrnuté otázky a odpovědi ohledně vakcíny C omirnatv,vakcíny tirrny Moderna a vakcíny společnosti AstraZeneca.Dozvíte se,jak vakcíny účinkují,zda se vakcínami mohou očkovat kojící či těhotné ženy,alergici apod <.>
<br> Kdy začne očkování a kdo dostane vakcínu jako první?
<br> Očkovat se ve všech členských zemích EU začne najednou,a to 27.prosince 2020.Distribuce bude dále probíhat postupně,dle kapacit výroby.Právě proto jsou ve vakcinační strategii stanov...
jak se objednat na očkování.pdf [0,81 MB]
FÁZE IA:
<br> JAK SE OBJEDNAT NA OČKOVÁNÍ
<br> Kdo se může očkovat?
<br>.od 15.1.2021 se k očkováni mohou Objednat osoby ve věku 80 let a více
<br>.od 26.1.2021 se mohou k očkování objednat všichni zdravotničti pracovníci
<br>.bez objednání jsou očkováni hospitalizovaní pacienti LDN či klienti pobytových sociálních služeb apod <.>
<br> Jak se Objednat k Očkování?.k Očkování se objednáte pomoci Centrálního rezervačního systému,který naleznete na: crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz
<br>.nevíte-li si rady,poproste o pomoc s Objednáním někoho ze svých blízkých,svého praktického lékaře,obecní úřad,neziskovou organizaci pomáhající seniorům,po předchozí domluvě lékárnu či zavolejte na linku 1221
<br>.nemůžete-li se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu na očkovací misto dostavit,kontaktuje svého praktického lékaře a domluvte se na jiné možnosti Očkování <.>
<br> Jak objednání k očkování probíhá?.prvním krokem k očkování je REGISTRACE v Centrálním rezervačním systému: - mějte u sebe mobilní telefon (Váš nebo Vašeho pomocníka),na který bude zaslán vstupní PIN kód - při registraci vyplníte Vaše základní údaje (jméno a příjmení,rodné číslo,kontaktní údaje apod.) - ze seznamu si vyberete preferované Očkovací místo (kde se budete chtít nechat očkovat) - důležité je označit kategorii,do které patříte (osoba ve věku 80 let a více lzdravotnický pracovník)
<br> - po vyplnění a uložení registračního formuláře se Vám zobrazí ukončovací stránka informující o potvrzení registrace
<br> | druhým krokem je REZERVACE termínu očkováni na Vámi vybraném očkovacím místě:
<br> - jakmile bude na Vámi vybraném očkovacím místě volný termín k očkování (může být okamžitě po registraci,ale i za několik dní po registraci),Obdržíte SMS zprávu s PIN 2 kódem,který si uschovejte
<br> - rezervaci termínu provedete na reservatic.comlockovani
<br> - k provedení rezervace termínu k očkování je potřeba zadat PIN 2 kód.který jste obdrželi v SMS zprávě po registraci (PIN 2 kód je platný do doby,než jej zadá...
co jste o vakcíně mohli slyšet.pdf [0,72 MB]
Co jste o vakcíně mohli slyšet
<br>.Je vakcína nebezpečná? Vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými testy,které odhalí případné nežádoucí účinky.Teprve potéje možné uvést vakcínu na trh.Vakcíny se testují na desítkách tisíc dobrovolníků,a to pod lékařským dohledem.U registrovaných léčivých přípravkůje zaručena jejich bezpečnost,účinnost & farmaceutická jakost.Bezpečnost vakcín je kontinuálně sledována i po jejich registraci a uvedení na trh <.>
<br>.Je vakcína neúčinná? Virus SARS-CoV-Z je podobný virům SARS a MERS.Týmy,které se věnovaly výzkumu vakcín na tyto viry,tak mohly využít předchozí znalosti a začít pracovat na vakcíně pro aktuální virus.Vzhledem k tomu,že se jedná () celosvětovou pandemii,jsou farmaceutické firmy ochotné věnovat do výzkumu mnohem více finančních i lidských zdrojů než do j akéhokolivjiného výzkumu.Kritéria pro registraci vakcín jsou přísnější než pro léky,protože takový přípravek se aplikuje zdravé populaci.Rozhodnutí o registraci vakcín je podloženo všemi potřebnými údaji <.>
<br>.Způsobuje vakcína nemoc samotnou? Žádná z vakcín proti covid-19 neobsahuje celý virus,který by byl schopen se množit nebo dostávat se do buněk,a tedy není schopen infikovat člověka.Vakcíny obsahují jen součásti,které budou stimulovat imunitní systém,aby vytvořil protilátky.Vakcína není nebezpečná ani nezpůsobí nemoc samotnou <.>
<br>.Stačí k vymizení viru promořit populaci? Odborníci se shodují,že k zastavení šíření covid-l9 je potřeba dosáhnout 60 — 70 % imunizace společnosti.Kolektivní imunity lze efektivně & nejrychleji dosáhnoutjedině prostřednictvím očkování.Samovolné promoření by mělo za následek příliš velké množství obětí,ve hře by byla také neustálá hrozba kolapsu zdravotního systému <.>
<br>.Očkování nemá význam pro ty,co nemoc prodělali? Jakkoliv není jasné,jak dlouho tzv.post infekční imunita vydrží,rozhodně nejde o celoživotní ani dlouhodobou imunitu.I když data ukazují,že po prodělané nemoci by člověk neměl onemocnět za krátkou...

Načteno

edesky.cz/d/4477378

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz