« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol
Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna Obecně závazná vyhláška č.3/2021,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.3/2017,kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol,ve znění pozdějších vyhlášek DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 05.03.2021 SmHJW.<.>.VyvěšěhQ «noi.¿>-3 Sejníu tö Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel 542 173 590,e-mail: infoimace@brno.cz Statutární město Brno Obecně závazná vyhláška č.3/2021,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.3/2017,kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol,ve znění pozdějších vyhlášek Zastupitelstvo města Brna se na Z8/24.zasedání konaném dne 16.února 2021 pod bodem č.6 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst.2 písm.b) a § 179 odst.3 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): Článek 1 Změna vyhlášky Příloha obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.3/2017,kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol,ve znění pozdějších vyhlášek,se zrušuje a nahrazuje přílohou této vyhlášky.Článek 2 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.Digitálně podepsal JUDr.XXXXXXX XXXXXXX XX.XX.XXXX XX:XX JUDr.XXXXXXX XXXXXXX primátorka města Brna Mgr.XXXX XXXXXX X.náměstek primátorky města Brna Datum nabyti účinnosti: XX.03.2021 Strana 2 (celkem 2) Statutární město Brno Příloha obecně závazné vyhlášky č.3/2021.kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města č.3/2017,kterou ; stanoví spádové obvody mateřských škol,ve znění pozdějších vyhlášek Vymezení spádových obvodů mateřských škol 1.městská část Brno-střed Základní škola a mateřská škola Brno,Antonínská 3,příspěvková organizace Antonínská,Bayerova mezi ul...

Načteno

edesky.cz/d/4473336

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz