« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se stanoví spádové obvody základních škol

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se stanoví spádové obvody základních škol
Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna
<br> Obecně závazná vyhláška č.2/2021 <,>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.2/2017,kterou se
stanoví spádové obvody základních škol,ve znění pozdějších vyhlášek
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 05.03.2021
<br> Vyvěšeno dno* ‘ '
<br> Sejmuto dn@; ; v z
<br> XXX XXXXXXXX
<br> Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí XXX/X,601 67 Brno,tel 542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br>
<br>
Statutární město Brno
<br> Obecně závazná vyhláška č.2/2021 <,>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.2/2017,kterou se
stanoví spádové obvody základních škol,ve znění pozdějších vyhlášek
<br> Zastupitelstvo města Brna se na Z8/24.zasedání konaném dne 16.února 2021 pod bodem č.5 usneslo
vydat na základě ustanovení § 178 odst.2 písm.b) zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním <,>
středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s
§ 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Článek 1
<br> Změna vyhlášky
<br> Příloha obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.2/2017,kterou se stanoví spádové obvody
základních škol,ve znění pozdějších vyhlášek,se zrušuje a nahrazuje přílohou této vyhlášky <.>
<br> Článek 2
<br> Účinnost
<br> Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
<br> Digitálně
podepsal
JUDr <.>
Markéta
Vaňková
17.02.2021
09:15
<br> JUDr.XXXXXXX XXXXXXX
primátorka města Brna
<br> Mgr.XXXX XXXXXX
X.náměstek primátorky města Brna
<br> Datum nabytí účinnosti: 05.03.2021 Strana 2 (celkem 2)
<br>
<br> Statutární město Brno
Příloha
obecně závazné vyhlášky č.22021 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.2 <.>
stanoví spádové obvody základních škol,ve znění pozdějších vyhlášek
<br> Vymezení spádových obvodů zák...

Načteno

edesky.cz/d/4473335

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz