« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
č.j.MMB/0077850/2021/Vich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.ě.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.Předmět pronájmu:
reklamní plochy na pozemcích
p.č.1822/1 (ostatní plocha,pohřebiště) a p.č.1831/1 (ostatní plocha,pohřebiště) v k.ú <.>
Štýřice <,>
p.č.7479/1 (ostatní plocha,pohřebiště) a p.č.7551/14 (ostatní plocha,ostatní
komunikace) v k.ú.Židenice <,>
p.č.5317/1 (ostatní plocha,pohřebiště) v k.ú.Líšeň,p.č.2169/1 (ostatní plocha <,>
pohřebiště) v k.ú.Slatina <,>
p.č.26 (ostatní plocha,pohřebiště) v k.ú.Tuřany,p.č.2939 (ostatní plocha,pohřebiště)
v k.ú.Žebětín <,>
p.č.2463/1 (ostatní plocha,pohřebiště) v k.ú.Komín,p.č.3875 (ostatní plocha <,>
pohřebiště) v k.ú.Královo Pole <,>
p.č.3625/1 (ostatní plocha,pohřebiště) v k.ú.Řečkovice <,>
p.č.1244 (ostatní plocha,pohřebiště) v k.ú.Soběšice
p.č.801/1 (ostatní plocha,pohřebiště) v k.ú.Jehnice
o celkové výměře 0,876 m2
<br> Účel pronájmu: umístění 14 reklamních tabulí formátu A4 na informační nosiče
Správy hřbitovů města Brna,příspěvkové organizace
<br> Doba nájmu: na dobu neurčitou
Podmínky pronájmu: uzavření nájemní smlouvy
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu Vám poskytne Ing.XXXXX XXXXXX,Odbor
životního prostředí MMB,Kounicova XX,601 67 Brno,tel.: 542 174 094,e-mail:
karban.tomas@brno.cz)
<br> 2.směna pozemků
• p.ě.871/5 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 168 m2
• p.ě.889/18 vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené,o výměře
<br> 1.149 m2
• p.ě.889/30 vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené,o výměře
<br> 487 m2
• p.ě.889/31 vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené,o výměře
<br> 500 m2
• p.č.1539/8 zastav...

Načteno

edesky.cz/d/4473334

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz