« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Veřejná vyhláška - veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B1/2020-CM, MČ Brno-střed, k.ú.Trnitá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B1/2020-CM, MČ Brno-střed, k.ú.Trnitá
Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje
<br> n|o|RB
<br> č.j.MMB/0083781/2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen „OÚPR MMB“) jako pořizovatel územně
plánovací dokumentace dle ust.§ 6 odst.1 písm.a),§ 188 odst.3,§ 55b odst.2 ve spojitosti s § 52 odst.1,2,3
a 4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),ve znění
pozdějších předpisů,a ust.§ 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád“),ve znění
pozdějších předpisů,oznamuje
<br> veřejné projednání
<br> Návrhu Změny Územního plánu města Brna
B1/2020-CM MČ Brno-střed <,>
<br> k.ú.Trnitá,Brněnská třída v úseku mezi ul.Mlýnská a Cejl <,>
včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
<br> Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat
<br> ve středu 24.března 2021 v 16:00 hod
v sále Zastupitelstva města Brna
<br> Dominikánské nám.1.Brno <.>
<br> Veřejné projednání bude konáno za dodržení v dané době aktuálních hygienických a
epidemiologických opatření vyhlášených příslušným orgánem státní správy <.>
<br> Změna B1/2020-CM řeší úpravu části navržené trasy tzv.Brněnské třídy (dříve souhrnně nazývaná Nová
městská třída) a s tím související úpravy částí transformačních lokalit Špitálka,Mosilana a Dřevopodnik za
účelem vytvořit územní podmínky pro plánované záměry přestaveb v daném území.Jedná se o změnu
celoměstského významu,která je pořizována zkráceným postupem dle ustanovení §55a stavebního zákona <.>
<br> Návrh Změny ÚPmB B1/2020-CM bude vystaven v budově Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti
č.360 ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno,budou přístupné od 19.02.2021 do 31.03.2021 včetně,a dále na
internetové adrese:
<br> https://upmb.brno.cz/platnv-uzemni-plan/zmenv-uzemniho-planu/zmenv-upmb-samostatne/zmena-upmb-b1-2020-cm/
<br> Dle § 55b odst.2 stavebního zákona se pro veřejné projednání návrhu změn územního plánu použije obdobně
§ 52 odst.1 a 2.Nejpoz...

Načteno

edesky.cz/d/4473333

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz