« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Schválený rozpočet 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet 2021
Obec
<br> AIROZPOCTOVÉ PRHMYwm
<br> BĚ
<br> LÁ
<br> ROZPOČET NA ROK 2 0 2 1
<br> “53,0 fáiefiý)
<br> okres:
<br> Havlíčkův Brod
<br> Číslo Třída.ses řádku podsesk Druh příjmu položka 1 x NEDAKIOVÉ PŘÍJMY CELKEM ( viz.rozpis str.2 ) 127 500 2 x DANOVÉ PŘÍJMY 3 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze zav.činnosti a funkpož.473 400 4 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 24 500 5 1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapitvýn.75 000 6 1121 Daň z příjmů právnických osob 419 000 7 1122 Daň z příjmu právosob za obce 3 000 8 1211 Daň z přidané hodnoty 1 602 500 9 1334 Odvody za odnětí půdy z půdfondu 2 850 10 1340 Popi.za provoz systému shromažďov <.>,komunál.odpadu 106 800 11 1341 Poplatek ze psů 2 200 12 1361 Správní poplatky 100 13 1381 Daň z hazardher 15 000 14 1382 Odvod z loterií a her kromě VHP 0 15 1511 Daň z nemovitostí 207 100 16 x DANOVÉPŘÍJMYCELKEM (ř.3an 15) 2 931450 17 x PŘIJATÉ DOTACE 18 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 19 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v ramci souhrnného dot.vztahu 70 800 19a) vtom: - na výkon státní správy 70 800 20 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 21 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 22 x ÚHRN PŘÍJMÚ(ř.1+ř.16+ř.17až21) 3129750 23 8115 Změna stavu krátkprostřna bankúčtech (použití přebytku) 24 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 25 8124 Uhrsplátky dlouhodobpřijatých půjčených prostředků (-)
<br> PŘÍJMY CELKEM (vč.třídy FINANCOVÁNÍ) (r.22 + r.23 až 25)
<br> Rozpočet zveřejněn dne : 20.íedna 2021
<br> Rozpočet projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne : 11_ůnora 2021
<br> Schválený rozpočet zveřejněn dne: 18.0nora 2021
<br> OBECBĚLÁ 584 01 Bělá 44 IČ: 00179612 Razítko obce,podpis starosty :
<br> 1
<br> Obec: B Ě LÁ
<br> B/
<br> okres : Havlíčkův Brod
<br> ROZPOČET NA ROK 2 021
<br> (55h vá/s—fi *"
<br> ROZPIS NEDANOVÝCH PŘÍJMÚ (Kč)
<br> ČÍSIO Skupištlapdd Třídaseskup Název řádku pododdií položka paragrafu paragraf funkčního třídění 1 3399 2329 Ostat.zál.kult <.>,círk <.>,sděl.prostř.-ostatn...

Načteno

edesky.cz/d/4472725

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
02. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz