« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Průvodní dopis ke sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení (114.83 kB)
www.scitani.cz
<br> Vážená paní,vážený pane <,>
<br> již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu.V  roce 2021 nastane další opakování této
významné události.Důležitou součástí projektu je zapojení obcí při jeho přípravě a provádění,protože bez spolupráce
s obcemi se sčítání lidu neobejde.Zapojení obcí je proti minulosti výrazně menší <.>
<br> Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26.na 27.3.2021.V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím
elektronického formuláře na webu nebo v  mobilní aplikaci.Kdo se nesečte online,má zákonnou povinnost od
17.4.do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť
kontaktních míst.Tuto část Sčítání 2021 zajišťují z velké části naši partneři z České pošty,s.p.Distribuce a sběr listinných
formulářů budou pravděpodobně probíhat ve složité epidemické situaci.Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude
v součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak,aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři
a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických opatření <.>
<br> Za realizaci Sčítání 2021 odpovídá Český statistický úřad.Úkoly obcí vyplývají z  § 14 zákona č.332/2020 Sb.<,>
o sčítání lidu,domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb <.>,o státní statistické službě <.>
<br> Zapojení většiny obcí do příprav sčítání proběhlo již v  první fázi,zaměřené na územní přípravu.Vybrané obce
spolupracovaly s  ČSÚ při ověřování referenčních údajů RÚIAN za budovy a  adresy,při došetřování technicko-
ekonomických atributů (TEA) budov,při harmonizaci hranic a  popisu základních sídelních jednotek a  doplňování
údajů za bytové domy a byty ve vlastnictví obce.Za Vaši spolupráci velmi děkujeme <.>
<br> Oproti poslednímu sčítání v  roce 2011 se obecní úřady již nebudou muset podílet na dodatečném sčítání obyvatel
nesečtených v  řádném termínu a  nebudou muset ani poskytovat veřejné připojení k  internetu pro zájemc...

Načteno

edesky.cz/d/4472373

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz