« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
Úřad městská část; města Brna
<br> č.j.MMB/0077850/2021/Vich
<br> Brno —jih Mariánské nám.13,617 00 Brno O.<.>.I _ „' Pr: ;; 1 a —02—» žít.-zi
<br> Příloha: _
<br> M“ ! STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> = === “nf“ Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronaimout,propachtovat nebo vvpůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením ?; 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.Předmět pronájmu:
<br> reklamní plochy na pozemcích
<br> p.č.1822/1 (ostatní plocha,pohřebiště) a p.č.1831/1 (ostatní plocha,pohřebiště) v k.ú.Štýřice <,>
<br> p.č.7479/1 (ostatní plocha,pohřebiště) a p.č.7551/14 (ostatní plocha,ostatní komunikace) v k.ú.Židenice <,>
<br> p.č.5317/1 (ostatní plocha,pohřebiště) V k.ú.Líšeň,p.č.2169/1 (ostatní plocha,pohřebiště) v k.ú.Slatina <,>
<br> p.č.26 (ostatní plocha,pohřebiště) V k.ú.Tuřany,p.č.2939 (ostatní plocha,pohřebiště) v k.ú.Žebětín <,>
<br> p.č.2463/1 (ostatní plocha,pohřebiště) v k.ú.Komín,p.č.3875 (ostatní plocha,pohřebiště) v k.ú.Královo Pole <,>
<br> p.č.3625/1 (ostatní plocha,pohřebiště) v k.ú.Řečkovice <,>
<br> p.č.1244 (ostatní plocha,pohřebiště) v k.ú.Soběšice
<br> p.č.801/1(ostatní plocha,pohřebiště) v k.ú.Jehnice
<br> o celkové výměře 0,876 m2
<br> Účel pronájmu: umístění 14 reklamních tabulí formátu A4 na informační nosiče Správy hřbitovů města Brna,příspěvkové organizace
<br> Doba nájmu: na dobu neurčitou
<br> Podmínky pronájmu: uzavření nájemní smlouvy
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu Vám poskytne Ing.XXXXX XXXXXX,Odbor životního prostředí AJMB,Kounicova XX,XXX 67 Brno,tel.: 542 174 094,e—mail: karban.tomas©brna cz)
<br> 2.směna pozemků
<br> p.č.871/5 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 168 m2
<br> p.č.889/18 vodní plocha,koryto vodního toku přirozené nebo upravené,o výměře 1.149 m2
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4471832

Meta

Zveřejnění záměru   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz