« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce [0,04 MB]
STAROSTA OBCE HORNÍ ÚJEZD
<br> podle 5 103 odst.5 zákona o obcích
<br> svolává
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> na 25.02.2021 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
<br> o.oo.<.>."ocoooo.<.> ooo.ouoooocoooooououoooonon.<.>.-oooononono-ooonon-noo-no nnnnnn |.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.C.IOUOUOOOOIOOOOO
<br> Program :
<br> 1.Volba návrhové komise
<br> 2.Volba ověřovatelů
<br> 3.Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání,„
<br> 4.Projednání návrhu smlouvy mezi obci Horní Ujezd a CEZ Distribuce na zřízení Odběrného místa na parc.995/1 (pro p.Markovou)
<br> 5.Projednání žádosti p.Ivany Markové na odkoupení obecních pozemků v Cikově pro stavbu rodinného domu - č.parc.: 995/1,995/4 a 996/4 o celkové výměře 1013 m2,dle zpracovaného geometrického plánu č.353-201/2020
<br> 6.Projednání žádosti p.Anny lánové a p.Jana Beránka na odkoupení obecního pozemku
<br> v Cikově — č.parc.1127/5 o výměře 83 m2,dle zpracovaného geometrického plánu
<br> 7.Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky MŠ za rok 2020 včetně výsledku hospodaření
<br> 8.Projednání žádostí o dotaci pro jednotlivé spolky v Obci
<br> 9.Projednání návrhu smlouvy mezi Obcí a Městskou knihovnou ve Svitavách za účelem poskytnutí finanční částky na nákup zvláštního výměnného fondu
<br> 10.Projednání návrhu rozpočtu na rok 2021
<br> 11.Projednání možnosti koupě kontejneru na plasty o objemu 3,2 m3 k Lnnístění u KD
<br> 12.Projednání návrhu smlouvy o bezúplatném převodu projektové dokumentace (vodovodní řad na Podlubníčku) mezi obcí a Svazkern vodovody Poličsko do majetku Svazku
<br> 13.Projednání návrhu smlouvy 0 smlouvě budoucí O zřízení věcného břemene — přípojky nízkého napětí pro pozemek č.parc.974/2 (Cikov — poříčský kopec,majitel p.Václav Kladiva)
<br> 14.Projednání návrhu úprav a úspor v rámci zpracované PD pro akci: „Stavební úpravy
<br> a přístavba KD“ (MK Proj elct) - z důvodu možností podání žádosti O dotaci
<br> 15.Projednání možnosti podat...

Načteno

edesky.cz/d/4470433

Meta

Volby   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz