« Najít podobné dokumenty

Město Měčín - Veřejná vyhláška opakované veřejné projednání ÚP Neurazy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Měčín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Nepomuk.pdf (149.92 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí
<br>
Náměstí Augustina Němejce 63,335 01 Nepomuk,Plzeňský kraj
<br> Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz
<br>
<br>
Váš dopis zn.ze dne Naše zn./ č.j.Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
<br> MÚ/VŽP/2045/17 XXXX XXXXXXXXXX X.X.XXXX
<br> VŽP/XXX/XXXX - Vět 371519726
<br> dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ UPRAVENÉHO NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> NEURAZY
<br>
<br> Městský úřad v Nepomuku,odbor výstavby a životního prostředí(dále jen "pořizovatel"),jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na základě zadání Územního
plánu Neurazy pořídil v souladu s § 50 odst.1 stavebního zákona zpracování návrhu Územního plánu
Neurazy a projednal návrh s dotčenými orgány,Krajským úřadem Plzeňského kraje a příslušnými
obcemi <.>
<br> Jelikož na základě veřejného projednání konaného dne 5.8.2020 došlo k podstatné úpravě návrhu
Územního plánu Neurazy,pořizovatel v souladu s § 53 odst.2 a § 52 stavebního zákona doručuje
upravený a posouzený návrh Územního plánu Neurazy a oznámení o konání opakovaného veřejného
projednání veřejnou vyhláškou.Pořizovatel oznamuje,že opakované veřejné projednání Územního plánu
Neurazy v rozsahu úprav s odborným výkladem projektantky Ing.arch.Blanky Hyskové se koná
<br> dne 24.3.2021 (středa) v 16:00 hodin
<br> se schůzkou ve Vojovicích v místní hasičské zbrojnici SDH <.>
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání
<br> mohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce
veřejnosti námitky,dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska a každý své
připomínky k částem řešení,které byly od minulého veřejného projednání podle § 52 stavebního zákona
změněny <.>
<br> Návrh Úz...

Načteno

edesky.cz/d/4462879

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Měčín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz