« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota u Vsetína - Opatření hejtmana ZK - hlídání dětí 3-10 let

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota u Vsetína.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření hejtmana ZK - hlídání dětí 3-10 let
lng.XXXXX XXXXX
<br> hejtman
<br> „,NS/X - covm-XX/X 0PATRENI
<br> hejtmana Zlínského kraje ze dne 15.února 2020
<br> Na základě usnesení vlády České republiky č.130 ze dne 14.února 2021,které bylo vydáno v návaznosti na usnesení vlády č.125 ze dne 14.února 2021 o vyhlášení nouzového stavu <,>
<br> URČUJI
<br> podle 5 14 odst.4 písm.c] a odst.5 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů [krizový zákon],ve znění pozdějších předpisů a v souladu 55 2 odst.2 vyhlášky Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy č.281/2001 Sb <.>,kterou se provádí 5 9 odst.3 písm.a) zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů [krizový zákon],ve znění vyhlášky č.237/2003 Sb <.>,následující vzdělávací zařízení k vykonání péče o děti ve věku od 3 do 10 let <,>
<br> jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů,zaměstnanci obecní policie,zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,zaměstnanci uvedení v 5 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů,sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č.108/2008 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů,sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.359/1999 Sb <.>,o sociálně-právní ochraně dětí,ve znění pozdějších předpisů,zaměstnanci Úřadu práce České republiky,zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,zaměstnanci Finanční správy České republiky,příslušníky ozbrojených sil,zaměstnanci Ministerstva vnitra,kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,zaměstnanci zařízení školního stravování,zaměs...

Načteno

edesky.cz/d/4462762

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota u Vsetína      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz