« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Podpora obnovy kulturních památek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Podpora obnovy kulturních památek
Č.j.MUBU4350I2021IG9 str.2
<br> Oznámení o příjmu žádostí o finanční podporu z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“
<br> Městský úřad Bílina,Odbor stavební úřad a životní prostředí,státní památková péče,oznamuje,že přijímá žádosti do dotačního programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ <.>
<br> Příspěvek je poskytován na stavební obnovu a restaurování kulturních památek (zapsaných v Ustředním seznamu kulturních památek ČR).Finanční prostředky v programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek,které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny,nejsou národními kulturními památkami,a které nejsou ve vlastnictví České republiky,popř.na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou,jako jsou např.oltáře nebo varhany v kostelech,pokud je tato stavba kulturní památkou,a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě,že se nejedná o restaurování.Realizace projektu musí být zahájena a ukončena v roce poskytnutí příspěvku 2021.Z programu naopak nelze hradit náklady na modernizaci objektů — např.zateplování,vytápění,elektroinstalace,rozvody vody,kanalizace,vzduchotechnika,zdravotně technická instalace,nové typy oken (dveřn,zřizování obytných podkroví,nové vikýře atd <.>,úpravy veřejných komunikací,terénní úpravy,pořízení stavebně historického a restaurátorského průzkumu,projektové dokumentace.Aktuálně platný soupis neuznatelných nákladů zveřejňuje ministerstvo každoročně na svých
<br> internetových stránkách <.>
<br> V roce 2021 bude program administrován výhradně v jednom kole,a to s uzávěrkou pro žadatele 28.02.2021.Výše minimálního procentuálního podílu žadatele je 20 % <.>
<br> V roce 2021 činí objem finančních prostředků pro rozdělení mezi žadatele v rámci území obce s rozšířenou působností,určený Ministerstvem kultury ČR,242.000 Kč <.>
<br> Vyzýváme tímto všechny potenciální zájemce o čerpání finanční podpory ...

Načteno

edesky.cz/d/4462513


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz