« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Záměr 01/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Možnost nahlédnout do 3D formátu Územního plánu
Interaktivní podoba Územního plánu obce Rakovice
Navštivte také
1432-21.png
1432-10.png
1432-2.png
Záměr.doc
OBEC RAKOVICE
Obecní úřad
<br> LJ
<br>
<br>
<br> Záměr 01/2021
Obec Rakovice zveřejňuje,ve smyslu ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> Záměr pronajmout pozemek
<br> parcelní číslo: 1432/2 o výměře 113 m2
1432/21 o výměře 151 m2
1432/10 o výměře 36 m2
Katastrální území Rakovice,vedeného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Písek <.>
Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Rakovice na jeho zasedání dne 12.ledna 2021,usnesením č.03/01/2021 <.>
…………………………
XXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
<br>
……………………………
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
podpis
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br>
<br>
<br> ……………………………
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
podpis
1

Načteno

edesky.cz/d/4458765


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz