« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Obec Tučapy
<br> Obecní úřad Tučapy
<br>
<br>
<br> I N F O R M A C E
<br> o konání 13.zasedání Zastupitelstva obce Tučapy
<br>
<br> Obecní úřad Tučapy v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Tučapy
<br>
<br> Místo konání: Obec Tučapy – zasedací místnost obecního úřadu Tučapy
<br>
<br> Doba konání: 22.února 2021 od 19.00 hodin
<br>
<br>
<br> Navržený program:
<br> 1) OZV č.1/2021,o místním poplatku z pobytu
2) Stanovení ceny pro vodné a stočné na rok 2021
3) Odkup části nemovitosti čp.20
4) Převod odepsané pohledávky do podrozvahové evidence obce
5) Územní plán obce Tučapy,změna č.3
6) Rozpočtová opatření
7) Zpráva kronikáře
8) Zpráva správce hřbitova
9) Zpráva odborného lesního hospodáře
10) Diskuse,Různé
<br>
<br> V Tučapech dne 12.02.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXX v.r <.>
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.02.2021
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/4458484

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz