« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání na místní komunikaci v ulici Poláčkova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání na místní komunikaci v ulici Poláčkova
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO - LÍŠEŇ Útvar tajemníka Jírova 2,628 00 Brno Brněnské komunikace a.s.IČ: 60733098 Renneská tř.787/la 639 00 Brno zast.GEFAB CS,spol.s r.o.IČ:41602901 Švédská 5 620 00 Brno VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA Oprávněná úředníosobaLINKA E -MAIL DATUM MCLISEN 01284/2021/2000/Kůs Kůs/544424878 kus@lisen.brno.cz 25.01.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Útvar tajemníka,referát pozemních komunikací Úřadu městské části Brno-Líšeň,jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) podle § 40 odst.5 písm.c ) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o pozemních komunikacích“) a podle §124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a v souladu se Statutem města Brna,na základě žádosti Brněnských komunikací a.s <.>,IČ: 60733098,Renneská tř.787/la,639 00 Brno zastoupené společností GEFAB CS„ spol.s r.o <.>,IČ: 41602901,Švédská 5,620 00 Brno ze dne 12.1.2021 vydává,z důvodu obnovy vodorovného dopravního značení parkovacích míst,tento návrh na opatření obecné povahy: Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích dočasně zakazuje stání na místní komunikaci v ulici Poláčkova v termínu : 10.03.2021 náhradní termín 23.06.2021 Přechodná úprava provozu na místních komunikacích v MČ Brno-Líšeň bude dle projektu dopravního značení zpracované společností GEFAB CS„ spol.s r.o <.>,IČ: 41602901,Švédská 5,620 00 Brno,provedena svislou přenosnou dopravní značkou B 29 „Zákaz stání“.Toto opatření obecné povahy bude vydáno s následujícími podmínkami: 1.Umístění svislé přenosné dopravní značky B 29 „Zákaz stání“(dále také jen "svislá přenosná dopravní značka") bude provedeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním ¡.Umístění svislé přenosné dopravní z...

Načteno

edesky.cz/d/4454466

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz