« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele
Ptačí chřipka – informace pro drobnochovatele
<br>
Influenza drůbeže,známá také jako ptačí chřipka,je virové onemocnění
postihující ptáky.Postihuje jak volně žijící ptáky,tak drůbež jako slepice <,>
krůty,kachny a husy.Postižená zvířata mají dýchací potíže,trpí ztrátou
chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů.K přenosu dochází především
trusem nemocných ptáků.Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze
v laboratoři <.>
<br> Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a vzplanutím klinických
příznaků.V případě influenzy je to pouze několik dní.První příznaky se obvykle objeví
do jednoho týdne <.>
<br> Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří,jsou netečná,odmítají se pohybovat <,>
mají dýchací potíže,jsou apatická (obr.1).Příjem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví
úplné nechutenství.Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví.Vejce jsou
deformovaná a mají tenkou skořápku.Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok
z nosu,kýchání).Během jednoho až dvou dnů dochází k vysokému úhynu.Zjišťovány jsou
krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích (obr.2),edém hlavy (obr.3).Mohou
se objevit otoky a krváceniny na končetinách (obr.4) <.>
<br>
<br> V případě podezření na výše uvedené příznaky u ptáků informujte ihned o události
soukromého veterinárního lékaře nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu <.>
Nedovolte vstup cizím osobám do postiženého místa
<br> Zásady pro drobnochovatele drůbeže
<br> V rizikových obdobích (jarní a podzimní migrace volně žijících ptáků) výrazně doporučujeme
chovatelům drůbeže,která má přístup do venkovních výběhů,tam kde je to technicky a
provozně možné,umístění zvířat uvnitř budov <.>
<br> • ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně
žijícím ptactvem;
<br> • slepice,kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží;
<br> • v chovech,kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu,přijmout opatření <,>
která v nejvyšší možné míře...

Načteno

edesky.cz/d/4454081

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
02. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz