« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Svolání zastupitelstva MČ Brno-jih a Pozvánka na 12. zasedání ZMČ Brno-jih

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání zastupitelstva MČ Brno-jih a Pozvánka na 12. zasedání ZMČ Brno-jih
* ii
<br> \\ / B B N O STAROSTA Podle 5 92 odst.1 a & 103 odst.5 zákona č.lZžž/ZIOOO Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znem SVOLÁVÁM ZASTUPITELSTVO
<br> MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO—JIH
<br> Z8/012
<br> které se bude konat ve čtvrtek dne 18.února 2021,v 18.00 hod.V zasedací místnosti ÚMČ Brno-jih,s následujícím programem:
<br> 1.Zahájení (schválení programu ZMČ,volba ověřovatelů zápisu,schválení zápisu minulého zasedání)
<br> 2.Dotazy,připomínky a podněty občanů
<br> 3.Rozpočtová a finanční opatření
<br> 4.Prodej,směna majetku města Brna
<br> 5.Návrhy obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna
<br> 6.Různé
<br> Mgr.Josef llaluza,v.r.Starosta MC Brno-jih
<br> Informace vyvěšena na úřední desce UMC Brno-jih
<br> Dne: 9.2.2021 VYVěŠeno dne: 0 9 “UŽ“ ŽUŽl ' Úřad mě ve.' města Brna Sejmuto dne: <.>,|O _ 'ih Manet—.sk,<.> :a.1 „61700 B"—
<br> Vážení občané <,>
<br> Pozvánka
<br> Srdečně Vás zveme na 12.zasedání ZMČ Brno-jih,které se koná
<br> v zasedací místnosti Úřadu městské části Brno-jih,Mariánské nám <.>
<br> 152/13 <,>
<br> Program:
<br> 1 <.>
<br> dne 18.2.2021 v 18.00 hodin
<br> Zahájení (schválení programu ZMC,volba ověřovatelů zápisu,schválení zápisu
<br> minulého zasedání)
<br> Dotazy,připomínky a podněty občanů
<br> Rozpočtová a fmanční opatření
<br> Prodej,směna majetku města Brna
<br> Návrhy obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna
<br> Různé
<br> Zasedání Zastupitelstva městské části Brno—jih je veřejné <.>
<br> Brno 9.2.2021
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> 09 -[12- 2021
<br> Mgr.Josef líaluza,v.r.Starosta MC Brno-jih
<br> Úřad mě?/!Q D.<.> Malíarzs.u.<.> ; -
<br> Suh města Brna '.ll - 13.31700 Brn-:

Načteno

edesky.cz/d/4449663

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz