« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - usnesení vlády č.31 - č.33 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb016-21.pdf [0,12 MB]
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 16 Rozeslána dne 28.ledna 2021 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 31.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 32.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 33.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 31
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 28.ledna 2021 č.78
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.e) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 30.ledna 2021 od 00:00 hod.do dne 14.února 2021 do 23:59 hod <.>
<br> I.zakazuje
<br> 1.maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách,s výjimkou těchto provozoven:
<br> a) prodejen potravin <,>
<br> b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz motorových vozidel <,>
<br> c) prodejen paliv <,>
<br> d) prodejen hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
<br> e) lékáren,výdejen a prodejen zdravotnických prostředků <,>
<br> f) prodejen malých domácích zvířat <,>
<br> g) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata <,>
<br> h) prodejen brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
<br> i) prodejen novin a časopisů <,>
<br> j) prodejen tabákových výrobků <,>
<br> k) prádelen a čistíren <,>
<br> l) provozoven servisu a oprav silničních vozidel <,>
<br> m) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na poz...

Načteno

edesky.cz/d/4448953

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz