« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - OZV_1-2021_školské obvody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV_1-2021_školské obvody
Statutární město Ostrava
<br> Obecně závazná vyhláška
<br> Obecně závazná vyhláška č.1/2021,kterou se mění obecně závazná vyhláška č.7/2018,kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy,ve znění obecně závazné vyhlášky č.2/2019 a obecně závazné vyhlášky č.16/2019 <.>
<br> Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 27.1.2021 usn.č.1262/ZM1822/20 usneslo vydat na základě ustanovení 5 178 odst.2 písm.b) zákona č.561/2004 Sb <.>,opředškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s š 10 písm.d) á š 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku <.>
<br> Článek 1 Změny
<br> Obecně závazná vyhláška č.7/2018,kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy,ve znění obecně závazné vyhlášky č.2/2019 a obecně závazné vyhlášky č.16/2019,se mění takto:
<br> V článku 1 se text ve znění: "Základní škola a waldorfská základní škola,Ostrava-
<br> Poruba,příspěvková organizace" nahrazuje textem ve znění: "Waldorfská základní škola a střední škola,Ostrava-Poruba,příspěvková organizace" <.>
<br> Článek 2 Učinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.3.2021 <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,MBA v.r.Magistrát města Ostravy primátor odbor vnitrnich vecí písemnost ev.č.: gf vyvěšena dne : U 3 'm' 2021 sňata dne :ww za správnostBC-z Dagmar Mikulíno rá
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX,Ph.D.v.r <.>
<br> náměstkyně primátora souběžně zveřejněna na internetu ( »/
<br> 1 OSTRAVA! !!

Načteno

edesky.cz/d/4448172

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz