« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Dopis starostů z lokality Březový potok

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dopis starostů z lokality Březový potok
OBCE z tzv.lokality BŘEZOVÝ POTOK
<br> Chanovice,Kvášňovicc,Maňovice.Olšany,Pačejov.Veiký Bor
<br> Chanovice 36 Ministerstvo průmyslu avobchodu 341 01 Horažďovice Mmlstr Ing.Karel Havllcek
<br> Na Františku 32
<br> Praha 1
<br> 110 15 Telefon: 376 514 353 e-mail.: obec.chanovice©emai1.cz V Chanovicich 15.l.2021.Naše značka: úložiště01/2021 Věc:
<br> Odpověď starostů z lokality Březový potok na dva ministerské dopisy MPO (112020 a 12,2020) ohledně úložiště radioaktivních odpadů <.>
<br> Pane ministře Havlíčku,dobrý den <.>
<br> Jménem obcí Chanovice,Kvášňovice,Maňovíce,Olšany,Pačejov a XXXXX XXX se na Vás obracíme ve věci aktuální situace Vašeho určování lokality pro uložení vysoce radioaktivních odpadů <.>
<br> Vláda ČR na Vaše doporučení před Vánocemi rozhodla o zúžení míst na ukládání radioaktivních odpadů — chápeme to jako Vaše direktivní rozhodnutí,se kterým nesouhlasíme <.>
<br> Pane ministře Havlíčku slíbil jste nám v létě 2019 přijetí zákona,který bude hájit a narovná práva obcí a občanů ve Vámi určených lokalitách — zákon není a naše připomínky jste shodil ze stolu <.>
<br> Na účty obcí jste nechal zaslat jeden milión korun jako kompenzace v souvislosti s proběhlými geofyzikálními výzkumy a souvisejícími činnostmi v minulosti — nikdy nám nešlo o peníze,ale o práva a možnost dobrovolnosti <.>
<br> Vůbec nejsou připravována a hledána jiná řešení,jak se strategickým radioaktivním materiálem v budoucnu nakládat jinými způsoby <.>
<br> Sdělujcte nám,že JUDr.J.Prachař má zakládat Lokální pracovní skupiny.Jak' jsme Vám sdělili
<br> v loňském roce,tak k pracovníkům SÚRAO jsme ztratili důvěru.Např.loňská situace s Poradním panelem expertů.Ten byl sestaven,včetně pravidel a personálního obsazení,Vámi a JUDr.J.Prachařem.Ukázalo se,že účast obecních pozorovatelů byla naprosto zbytečná,nic jsme v celém procesu nemohli ovlivnit.Vše sloužilo XXX XXXX nástroj Vaší prezentace údajné spolupráce s obcemi,hlavně pro media <.>
<br> Mašinerie k úložišti běží,1 přes COVID-19,dá...

Načteno

edesky.cz/d/4447753

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz