« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - RO č.1/2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C22721020814020.pdf [0,35 MB]
Obec Plav.IČO 00581861 KEO4 1.8.7 URODG
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.1l2021
<br> Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy XXX XXX orgl org.? N+X+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1335 0,00 1 764.80 1 764.80 Poplatky za odnětí pozemků plnění 4112 95 800,00 2 700.00 98 500.00 Neinvpřijtransfery ze stroz Celkem za Par: 95 800,00 4 464,80 100 264,80 2321 2111 0.00 260.00 260.00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za Par: 2321 0,00 260,00 260,00 Odvádění a čištění odpadních vod a 3631 2324 0,00 2 526,60 2 526,60 Přijaté nekapitálové příspěvky a Celkem za Par: 3631 0,00 2 526,60 2 526,60 Veřejné osvětlení Přůmy celkem 95 800,00 7 251,40 103 051,40 Financování XXX XXX org: orgX N+X+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 8115 600 000.00 -7 251.40 592 748.50 Změny stavu krátkodobých prostředků Celkem za Par: 600 000,00 -7 251,40 592 748,60 Financování celkem 600 000,00 -7 251,40 592 743,60
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> Pří'my XXX XXX orgl orgz Původní Změna Po změně Název XXXX XXXX XXXXX XXXXX 6 050 800,00 4 464,80 6 055 264,80 Bez paragrafu 0000 4112 XXXXX XXXXX 95 800,00 2 700,00 98 500,00 Neinv.přij.transíery ze st.rozp.v rámci souhrn.2321 XXXX XXXXX XXXXX 5 000,00 260,00 5 260,00 Odvádění a čištění odpadních vod a 3631 XXXX XXXXX XXXXX 0,00 2 526,60 2 526,60 Veřejné osvětlení Příjmy celkem 6 055 800,00 ? 251,40 6 063 051,40 Financování XXX XXX orgl orgX Původní Změna Po změně Název XXXX BXXX XXXXX XXXXX 0,00 -7 251,40 -7 251,40 FINANCOVANI Financování celkem 0,00 —7 251,40 -7 251,40
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1
<br> v souladu s ustanovením & 16 zákona 6250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno starostkoudne: 19.01.2021
<br> u)
<br> Zpracoval: XXXXXXXXX XXXXXXX dne: XX.XX.XXX...

Načteno

edesky.cz/d/4447620


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz