« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - 4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 11.2.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 11.2.2021
v,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljllglllllllll JIHOCESKY KRAJ kUJCPoosoJ
<br> MUDr.XXXXXX XXXX XXXXXXX kraje
<br> U Zimního stadionu XXXX/X XXX XX České Budějovice
<br> České Budějovice 29.ledna 2021
<br> V souladu s 13“ 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,v platném znění
<br> svolávám
<br> 4.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> na čtvrtek 11.února 2021 od 10:00 hodin <.>
<br> Zasedání se koná v sídle Krajského úřadu Jihočeského kraje,ul.U Zimního stadionu 1952/2,České Budějovice,velký zasedací sál,2.podlaží <.>
<br> Hejtm Jihočes ého kraje
<br> Příloha: Návrh programu 4.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČQ: 70890650 e-podatelna: posta©kraj—jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIC: CZ70890650
<br> Návrh programu 4.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 11.února 2021
<br> Zahájení
<br> Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 2.12.2020 do 14.1.2021
<br> Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> Zpráva o vyřizování dotazů,podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje
<br> Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR
<br> Návrh volby přísedících krajského soudu
<br> Poskytnutí individuální účelové dotace nemocnicím založeným Jihočeským krajem ke krytí mimořádných
<br> odměn zaměstnanců nemocnic v souvislosti s pandemií COVID- 19
<br> 8.Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2021- 1.část
<br> 9.Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na spolufinancování částí veřejných zdrojů u projektu „Rekonstrukce oranžerie na wellness a pivní lázně (koupele)“ (2.etapa) realizovaného v rámci ROP NUTS II Jihozápad
<br> 10.Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního rízení pro poskytovatele sociálních služeb v JčK pro rok 2021
<br> 11.Prod|o...

Načteno

edesky.cz/d/4445608

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz