« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Záměr směny pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr směny pozemků
OBEC VÝKLEKY,VÝKLEKY 72,PSČ 751 25,IČ 00850659
<br> ou@vykleky.cz,tel: 581 795 200
<br> IČ 00850659 Bankovní spojení 29825831/0100 Telefon: 581 795 200
<br>
<br>
Zveřejnění podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích na základě projeveného
<br> zájmu směnit:
<br>
Pozemek p.č.1278 v k.ú.Výkleky – ostatní plocha,o výměře 164 m2,který je zapsán na LV
<br> 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,Katastrální pracoviště Přerov,ve vlastnictví
<br> obce Výkleky <.>
<br>
<br>
Ideální spoluvlastnictví o velikosti podílu 1/6 na pozemku p.č.90/4 (trvalý travní porost) a
<br> p.č.90/6 (vodní plocha) v k.ú.Výkleky,který je zapsán na LV 194 u Katastrálního úřadu pro
<br> Olomoucký kraj,Katastrální pracoviště Přerov,ve vlastnictví fyzické osoby <.>
<br>
Směna pozemků byla schválená Zastupitelstvem obce Výkleky na 17.Zasedání ZO dne 4.2 <.>
<br> 2021,usnesením č.5 <.>
<br> Případné písemné podněty či připomínky k vyhlášenému záměru směny posílejte do 24.2 <.>
<br> 2021 na adresu Obec Výkleky,Výkleky 72.Obec Výkleky si vyhrazuje právo záměr směny
<br> zrušit <.>
<br>
<br> Ve Výklekách dne 6.2.2021
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX <,>
starostka obce
<br> Vyvěšeno: X.X.2021
Svěšeno:24.2.2021

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz