« Najít podobné dokumenty

Obec Bystrovany - Návrh Závěrečného účtu obce Bystrovany za rok 2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bystrovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NAVRH Zaverecny ucet obce Bystrovany za rok 2020.pdf [17,35 MB]
Licence: DlEZ
<br> Údaje o organizaci identifikační číslo název ulice,č.p.obec PSČ,pošta
<br> ílcntzímxii ůdaje telefon fax e-mail WWW stránky
<br> strana 1/ 13 XCRGBZUC / ZUC
<br> Obec Bystrovany
<br> ;.š.?
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
<br> (v Kč
<br> ) ( Au!/m H )
<br> 48770078
<br> Obec Bystrovany Šrámkova 9 Bystrovany
<br> 772 00
<br> 585311841 585311841 bystrovany©io|.cz
<br> Oopiňujicí ůdaje mganiznce
<br> (Higaši závěrečného účtu
<br> !.Plnění rozpočtu příjmů
<br> ||.Plnění rozpočtu výdajů
<br> |||.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy — informativně
<br> Vl.Majetek
<br> VII,Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů.obcí,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření sjejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující ůdaje
<br> (01012020 ! 010120£Ú)
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.04.01.2021 18h41m18$
<br> Licence: DlEZ
<br> strana 2/ 13
<br> XCRGBEUC / ZUC
<br> (01012020,/ 01012020)
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text
<br> Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem
<br> Schválený rozpočet
<br> 15 485 050,00 817 092,00
<br> 2 432185,12 18 734 327,12
<br> Rozpočet po změnách
<br> 17 124 163,00 923 702,00
<br> 6 239 521,12 24 287 386,12
<br> Skutečnost
<br> 19 423 722,06 728 612,88
<br> 58 215 593,05 78 367 927,99
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skulečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a funpož.3 000 000,00 2 625 000,00 3 292 659,07 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 70 000,00 70 000,00 52 831,01 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálvýnosů 200 000,00 290 000,00 322 163,56 111 Daně z příjmů fyzických osob 3 270 000,00 ...

Načteno

edesky.cz/d/4444784

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bystrovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz