« Najít podobné dokumenty

Obec Žeravice - Záměr bezúplatné výpůjčky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žeravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr bezúplatné výpůjčky č.p.204 (380.99 kB)
OBEC ŽERAVICE
<br> Žeravice 40,696 47 ŽERAVICE
IČO: 00285552,tel.: 518 626 022,www.obeczeravice.cz
<br> ID datové schránky: kb3baa3,email: podatelna@obeczeravice.cz
<br>
<br>
<br> Obec Žeravice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>
<br> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů:
<br>
<br>
Záměr bezúplatné výpůjčky:
<br> nebytových prostor,části vstupu do budovy č.p.204 o výměře 0,7 m2 <,>
<br> na p.č.st.94/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.Žeravice u Kyjova
<br>
<br>
zapsané na LV č.10001 v k.ú.Žeravice u Kyjova,u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj <,>
<br> Katastrální pracoviště Kyjov pro Obec Žeravice,Žeravice 40,696 47 Žeravice,IČO: 00285552 <.>
<br>
<br> K výše uvedenému záměru se mohou občané písemně vyjadřovat a předkládat své písemné
<br> návrhy v termínu do 15 dnů od zveřejnění tohoto záměru v kanceláři OÚ Žeravice <.>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Žeravice si vyhrazuje kdykoliv svůj záměr zrušit,případně jej
<br> neuskutečnit za nevýhodných podmínek <.>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXX,starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sňato dne:

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žeravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz