« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ,Radnická 29/1,594 13 Velké Meziříčí <,>
tel.: 566 781 111,fax: 566 521 657,e-mail: mestovm@velkemezirici.cz <,>
internet: www.velkemezirici.cz,Identifikátor datové schránky: gvebwhm <,>
IČ: 00295671,bankovní spojení: KB Velké Meziříčí,č.účtu: 19-1427751/0100
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
<br>
Číslo jednací: DOP/6388/2021-krej /72/2021 Dne: 02.02.2021
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: krejska@velkemezirici.cz
<br> Datová schránka: gvebwhm
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉPOVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný podle § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti
<br> společnosti: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,p.o <.>,Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava,IČ:
<br> 00090450,TSÚ Žďár nad Sázavou,Jihlavská 1,591 01 Žďár nad Sázavou,podle ustanovení § 77
<br> odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,stanoví přechodnou úpravy provozu:
<br> komunikace: silnice II.tř <.>,silnice III.tř.a místní komunikace,v územním obvodu obce
<br> s rozšířenou působností Velké Meziříčí
<br>
<br> v místě: údržby a opravy komunikace
<br>
<br> termín: 1.4.2021 – 31.3.2022
<br>
<br> důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění
<br> prací na komunikaci
<br> spočívající v umístění přechodného dopravního značení dle návrhu Krajské správy a údržby silnic
<br> Vysočiny – TP č.66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích <,>
<br> které bylo odsouhlaseno příslušným orgánem Policie České republiky-Krajské ředitelství policie
<br> kraje Vysočina,odbor služby dopravní policie,pod č.j.KRPJ-94558-1/ČJ-2020-1600DP-AUG ze
<br> dne 9.9.2020 <.>
<br> Podmínky p...

Načteno

edesky.cz/d/4443303

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz