« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
č-J'- MMB 'WWŽVJŠÉW hměsta BEZ“
<br> Brn Mariánské nám.013,ha 17 00 Brno
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO "' "02" 2,331 Majetkový odbor MMB a).8
<br> DOŠLO
<br> Příloha:
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat.pronaimout.propachtovat nebo vvpůiěit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením š 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej - části pozemku p.č.8555 ostatní plocha,zeleň o výměře 7 m2 - pozemku p.č.8559 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 8 m2 - části pozemku p.č.8560 ostatní plocha,zeleň o výměře 4 m2 - dvou částí pozemku p.č.8562 ostatní plocha,zeleň o celkové výměře 14 m2 (7 m2 + 7 m2) - části pozemku p.c č.8563 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 2 m2 vše k.ú.Židenice
<br> W— Emma <.>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklaaj) k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173459,e-maíl: rehorova.sona©bmo.cz)
<br> č.j.MMB/0058906/2021/Vich
<br> pronájem
<br> - čtyř částí pozemku p.c.č4288 ostatní plocha,ostatní komunikace o celkové výměře 22 m2 (3x5,6m2a5m1)
<br> — části pozemku p.č.4282 ostatní plocha,zeleň o výměře 1 m2
<br> vše k.ú.Komín
<br>._,_ // // // \\
<br> 1,<.>
<br> \ -'
<br> / |
<br> ___Az,<,> \,_,<.> _ l,-.<.>,\
<br> |_ agenda; < —- \,< \.' _/ \ \ „,\ \ ylgggntclpuzemm:
<br> „f Stalnlarnl méa'o Brno v ' \ „',/_
<br> Ě 'Dřnd'nét dEincg -_ minn-gig ! F—J SVJ uno u Jozky Jebur'rovč 2-4
<br> -čásl poz.pc,MBH cca 22 m unum; pr.42824- financial-.1m
<br> ší,—;;;—,* _ „*,/
<br> k.ú.Komín
<br> Lokalita -
<br> Magistrát mě.".".<.> mu:.uLJJ (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 B...

Načteno

edesky.cz/d/4442804

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz