« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 28.1.2021
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.01/2021,které se bude konat dne 9.2.2021
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.08/2020
2.Zpráva o činnosti rady kraje,Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé
<br> pololetí roku 2020
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu
<br> významných kulturních,sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce
2021
<br> 5.Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020
6.Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě – změna účelu
<br> využití dotace a prodloužení termínu pro vyúčtování dotace
7.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - Žádost HZS Kraje Vysočina
<br> o dotaci
8.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Šlapanov
<br> o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
9.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace obcím na pořízení
<br> dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
10.Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina,kterými se stanoví pravidla pro poskytování
<br> cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
11.Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
12.Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
13.Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava <,>
<br> příspěvkovou organizaci,na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice
Jihlava“
<br> 14.Sch...

Načteno

edesky.cz/d/4441353

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
02. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz