« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Volné místo - výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - výběrové řízení
Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s © 7 zákona č.312/2002 Sb
<br> OZNÁMENÍ % —3 —02— 2021 o vyhlášení výběrového řízení č.03/2021 V „_ OM) 4/5
<br> — Přll a: _ <,>
<br> <,>
<br> samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrove řízení na místo úředníka/úřednice na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou):
<br> právník/právnička oddělení právního odboru bydlení
<br> Místo výkonu práce: ÚMČ Brno—sever,Bratislavská 71,601 47 Brno,a ostatní území města Brna
<br> Charakteristika pozice:
<br> vykonává komplexní právní činnosti v působnosti odboru bydlení
<br> komplexně zajišťuje správu bytového fondu v domech v majetku města svěřených městské části,vymáhá pohledávky města vzniklé v souvislosti s hospodářskou činností městské části v oblasti bytového hospodářství za právnickými a fyzickými osobami,zastupuje město v řízeních před soudy týkajících se nájmu bytů a nebytových prostor,vzniku,změny a zániku nájemního vztahu k bytům a nebytovým prostorům,jejich vyklizení a úhrady nájemného za užívání bytů a nebytových prostor a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nebytových prostor v domech v majetku města svěřených městské části
<br> připravuje smlouvy o nájmu bytů a nebytových prostor a o úpravě práv k pozemkům v domech svěřených městské části
<br> zpracovává a kontroluje materiály odboru bydlení předkládané do kolektivních orgánů a smlouvy odboru bydlení
<br> poskytuje právní poradenství zaměstnancům odboru bydlení a samosprávě a zpracovává právní stanoviska ve vztahu k činnostem v působnosti odboru bydlení
<br> spolupracuje na zadávání veřejných zakázek,zpracovává a kontroluje návrhy smluv,podílí se na formulaci podmínek výběrových a zadávacích řízení v působnosti odboru bydlení a zajišťuje vymáhání plnění ze závazkových vztahů
<br> Platové podmínky: 11.platová třída dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech
<br> v-vr
<br> zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdejs1ch...

Načteno

edesky.cz/d/4440513

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz