« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Pozvánka a program 17. zasedání zastupitelstva obce Výkleky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka a program 17. zasedání zastupitelstva obce Výkleky
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
<br> ZASTUPITELSTVA
<br>
<br> Program 17.zasedání zastupitelstva obce Výkleky,které se bude
<br> konat dne 4.2.2021 v 17:30 ve Společenském domě – klubovně
<br> obce Výkleky
<br>
<br> 1.Podání žádosti o dotaci v dotačním programu Olomouckého
kraje - 14_02_Program na podporu JSDH 2021
<br>
<br> 2.Pověření starostky obce k podpisu Smlouvy o dílo na akci:
Výkleky-prodloužení splaškové kanalizační stoky SO5
<br> Výtlak A
<br>
<br> 3.Pověření starostky obce k podpisu Smlouvy o dílo na výkon
autorského dozoru na stavbě: Výkleky-splašková kanalizace
<br> a ČOV
<br>
<br> 4.Pověření starostky obce k podpisu Příkazní smlouvy na
výkon TDI a BOZP na akci Výkleky splašková kanalizace a
<br> ČOV
<br>
<br> 5.Záměr směny pozemků
<br>
<br>
<br>
Ve Výklekách dne 28.1 2021
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,starostka obce Výkleky

Načteno

edesky.cz/d/4439805

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz