« Najít podobné dokumenty

Obec Volanice - Záměr obce 1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Volanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce 1/2021 (488.01 kB)
Obec Volanice
Volanice 130,507 03 Vysoké Veselí
IČO 272370,tel.739 422 505
<br> Email: volanice@seznam.cz
<br> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
<br> Obec Volanice ve smyslu § 39 zákona 128/2000Sb.zveřejňuje
<br> ZÁMĚR OBCE 1/2021 - zřídit právo stavby k pozemku ve
<br> vlastnictví obce.Jedná se uložení potrubí kanalizační přípojky
<br> KG DN 125mm s novou revizní kanalizační šachtou PVC DN 400mm
<br> v krajnici obecní komunikace č.p.518/6.Potrubí bude umístěno
<br> v pravé části komunikace viz.zákres <.>
<br> K projednání tohoto záměru na zasedání zastupitelstva obce dojde
<br> 15.1.2021,pokud se zasedání nebude v tomto termínu konat,bude
<br> Záměr 1/2021 projednán na nejbližším zasedání zastupitelstva.Více
<br> informací a odpovědi na případné dotazy vám rádi podáme na
<br> telefonu 739422505 nebo emailem volanice@seznam.cz,v kanceláři
<br> OÚ <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 29.1.2021
<br> Sejmuto: 15.2.2021
<br> V termínu od 29.1.2021 do 15.2.2021 byl Záměr 1/2021 vyvěšen na elektronické úřední
<br> desce obce Volanice

Načteno

edesky.cz/d/4439643

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Volanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz